I 1975 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om et nyt rådhus på den gamle gasværksgrund i Thisted, tæt på bycenteret. Arkitektfirmaet Friis & Moltke vandt med et projekt, der i materialer, proportioner og tagform indpasser sig harmonisk i den eksisterende bygningsmasse. Opførelsen fandt sted 1976-78.

Videre læsning

Læs mere om Thisteds arkitektur

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur