I Langeskov Skov ligger voldstedet Tvevad. Anlægget består af en ca. 2 m høj hovedbanke, der måler ca. 30 x 28 m, og vest og nordvest herfor to mindre banker. Omkring hovedbanken er bevaret rester af en endnu fugtig voldgrav, der har fået sit vand fra Vindinge Å, som løber tæt vest og nordvest om de to mindre banker. Nordøst for hovedbanken er desuden bevaret en rest af en lav forvold. I 1800-tallet blev der ved gravning på hovedbanken fundet murrester, der må tænkes at stamme fra borgens bolig. På de to mindre banker har der formentlig stået hhv. en portbygning med adgang til hovedbanken og et forsvarstårn, hvortil man har kunnet trække sig tilbage i ufredstider. Tvevad er blot omtalt én gang i skriftlige kilder, nemlig i Kong Valdemars Jordebog fra 1231, hvor det opregnedes blandt kongens besiddelser.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Kerteminde Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder