Fynssiden af Lillebælt rummer verdens rigeste forekomster af oversvømmede stenalderbosættelser. Fund af flintoldsager på strandene har bl.a. ført til opdagelsen af talrige bosættelsesspor i Gamborg Fjord, Føns Vig og Tybrind Vig fra især Ertebøllekulturen (ca. 5400- ca. 3950 f. Kr.), men der er også fundet grave fra slutningen af Kongemosekulturen (ca. 5700-ca. 5400 f. Kr.).

I 1978 blev der indledt en række marinarkæologiske undersøgelser i Tybrind Vig, der har udviklet sig til at være de mest omfattende, der endnu er udført på undersøiske bosættelsesspor fra ældre stenalder. Der blev bl.a. udgravet en oversvømmet grav på 2,7 m’s dybde, som rummede skelettet af en ung kvinde med et spædbarn dateret til ca. 5500 f. Kr. Siden dukkede endnu en grav op på godt 3 m’s dybde, der indeholdt skeletterne af to voksne, hhv. en mand og en kvinde, ligeledes dateret til ca. 5500 f. Kr.

Begravelserne ophørte, og området ændrede formodentlig karakter og blev til bosættelsens udsmidsområde. Fundene rummer stor variation af de redskaber, man har brugt og kasseret her, inkl. nogle ualmindelig velbevarede organiske genstande som padleårer, skafter, tekstiler i nålebindingsteknik og tilmed stammebåde af lindetræ. Store mængder af dyreknogler har også givet et godt indblik i kosten og udvalget af jagtdyr.

Videre læsning

Læs mere om oldtiden i Middelfart Kommune

Se alle artikler om Forhistorisk arkæologi