Et område på 4 ha er blevet frilagt af den tidligere skovlandsby, der i dag afgræsses af køer. Fundamenterne fra de tidligere bygninger kan tydeligt ses i landskabet.
.
Dybt inde i Ulkerup Skov, på en tidligere landsbys oprindelige plads, er opstillet ni keramiske figurer, Ulkerup-Sjælene, udført af Per Pandrup og Martin Nybo Jensen 2010-11. De ni Ulkerup-sjæle står i to grupper: syv af dem sammen, mens to figurer 25 m derfra er på vej over til de andre. Værket er et eksempel på, hvordan negativ kulturarv kan behandles i kunsten; her i relation til fjernelsen af en hel landsby.
.

Den lille landsby Ulkerup, der opstod i middelalderen, lå mellem nogle skove på et bakket område og baserede derfor i høj grad landbruget på kvægavl, hvor kreaturerne græssede i skoven. Det gik efterhånden ikke så godt på stedet, og derfor besluttede staten at flytte de 16 familier, som boede i Ulkerup, andetsteds hen og i stedet plante en moderne type skov. Derfor nedlagdes landsbyen i 1782. Næsten 200 år senere, i 1981, hærgede en storm området, og den gamle skovlandsbys tomter blev herefter fritlagt. Landsbyen kan besigtiges, og der er en lille udstilling på stedet.

Videre læsning

Læs mere om middelalderen i Odsherred Kommune

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850