De oprindelige ni mindesten står i en bue på et brostensbelagt anlæg. I forbindelse med Genforeningsjubilæet i 2020 blev der tilføjet endnu en mindesten med følgende indskrift: »Folkenes selvbestemmelsesret blev grænsefredens grundlag, 1920‑2020«.
.

Urnehoved omtales flere gange af Saxo (ca. 1160-efter 1208) i hans danmarkskrønike som det sted, hvor det middelalderlige landsting afholdtes, og hvor der foregik kongehyldninger af Erik Emune og Knud Valdemarsen i hhv. 1134 og 1182. Erik Emune blev antagelig slået ihjel her i 1137. Det er dog ikke muligt med sikkerhed at fastslå det præcise sted, hvor det middelalderlige landsting lå, men det lå højst sandsynligt i Bjolderup Sogn. Den sønderjyske uradelsslægt Urne ejede jord på egnen i 1100- og 1200-tallet, og i Bjolderup Kirke står en tidlig middelalderlig gravsten med runeindskriften »Ketil Urne ligger her«.

I 1946 blev der anlagt en national mindepark ved Hærvejen øst for Bolderslev. Her står en række sten med indskrifter, der fortæller om de begivenheder, der har fundet sted på tinget; endvidere er der blevet afholdt grundlovsmøder.

Videre læsning

Læs mere om middelalderen i Aabenraa Kommune

Se alle artikler om Middelalderarkæologi