Ved Mastrup Dambrug i Buderup Sogn blev der i 1975 undersøgt dele af en underfaldsvandmølle, som muligvis er fra tidlig middelalder (1100-tallet). Fundet bestod af en hjulrende og en del af møllehjulet. Renden var udhugget af en stamme af bøgetræ, og den var bevaret i en længde af ca. 3,5 m. Hjulrenden var funderet på en kraftig underlagsbjælke, der igen var fastgjort i undergrunden med nedrammede pæle. I renden lå en del af møllehjulet, der var lavet af egetræ. Der var bevaret så meget af møllehjulet, at den udvendige diameter kunne bestemmes til ca. 2,9 m. På den bevarede del af møllehjulet sad seks padle- eller skovlblade, der hver var gjort fast på en tværpind, som igen sad kilet fast i hjulet.

Videre læsning

Læs mere om bebyggelse og erhverv i middelalderen i Rebild Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Middelalderarkæologi

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850