Ved Vassingerød Nord er fundet en boplads, hvor der er udgravet spor af en større bebyggelse med kældre, ovne og gruber, dateret til førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.-Kristi fødsel). Kældrene var kendetegnet ved at være ca. 3 × 9 m store gruber med et fladbundet gulvareal på 5‑9 m2. Der var ikke bevaret rester af huse hen over kældrene, men paralleller ved fx Hillerød indikerer, at der har været huse over denne type kældre. Vest for Vassingerødbebyggelsen er der også fundet en gravplads fra førromersk jernalder.

Videre læsning

Læs mere om Jernalder i Allerød Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid