Den samme nygotiske stil der benyttedes til Østerby Kirke, blev i 1953-54 brugt til den nu nedlagte Vesterø Havnekirke, der dog adskilte sig fra en traditionel landsbykirke, ved at koret vendte mod vest, og tårnet med indgangen til kirken stod mod øst. Befolkningsnedgang i sognet førte til, at kirken i 2003 blev nedlagt for derpå at blive solgt og revet ned, bortset fra tårnet, der endnu fungerer som pejlemærke for tilrejsende. Omkring tårnet er opført en ny bygning med form som et stiliseret klitlandskab, der i 2008 blev indviet som kursted for bl.a. psoriasispatienter.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Læsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker