Kort over kirker i Læsø Kommune

.

Kirkebyggeriet på Læsø blev indledt efter år 1200, hvor tegl havde vundet frem som byggemateriale i Nordjylland. De ældste bygninger er de senromanske kirker: Byrum Kirke, der blev opført i første halvdel af 1200-tallet, og Vesterø Kirke fra midten af 1200- tallet.

I senmiddelalderen (ca. 1400-1536) fik kirkerne flere tilbygninger, og kirkerummene blev helt eller delvis overhvælvede. I 1867 blev den nuværende Østerby Kirke opført for at afløse den nedrevne Hals Kirke. Den samme stil blev i 1953-54 brugt til den nu nedlagte Vesterø Havnekirke.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Læsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker

Eksterne links