Den ca. 90 ha store Vestersø var en lavvandet strandlagune 6 km nordvest for Lemvig. Behov for landbrugsjord førte til søens endeligt.

I 1869 forsøgte et engelsk konsortium at inddæmme og afvande søen, men måtte allerede i 1871 opgive projektet som urentabelt. Hedeselskabet kom med projektforslag i hhv. 1905 og 1929, men det var først i perioden 1951‑56, at søen blev udtørret og kultiveret. Det foregik med betydelig støtte fra Statens Landvindingsudvalg, som stod for 60 % af budgettet. Af det afsluttede regnskab fra 1958 fremgår det, at udgifterne for afvandingen landede på 1.336.047 kr., svarende til 18,3 mio. kr. i nutidsværdi (2017). Det betyder, at projektet overskred bevillingen med 14 % eller det, som i dag svarer til 2,9 mio. kr.

Videre læsning

Se alle artikler om Kulturlandskaber