Åhuset ligger på Slotsvej 51 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Åhuset blev opført omkring år 1800, og har angiveligt fungeret som bolig for slottets chauffør. Tidligere har der nok været opstaldet heste i den høje kælder.

Bygningen blev restaureret i 2009 og fik ved den lejlighed nyt stråtag med lyngmønning. Åhuset blev bygningsfredet i 1945 samtidig med Gram Slots avlsgård.

Beskrivelse

Åhuset ligger ned mod Gram Å, ved dæmningen mellem Gram Slot og slottets avlsgård, parallelt med byens hovedgade.

Åhuset er en grundmuret og pudset bygning på syv fag med stråtækket, halvvalmet heltag med lyngmønning og en enkelt skorstenspibe med sokkel og gesims i rygningens vestre ende. Bygningen fremtræder med sortmalet sokkel, rødmalede facader, hvide vinduer og døre samt en hvid, muret gesims. Facaden mod vejen er symmetrisk opbygget med en nyere, men traditionelt udført, tofløjet fyldingsdør og opsprosset overvindue placeret i det midterste fag, og tre ældre korspostvinduer med underdelt nedre ramme på hver side. I gavlene sidder der endvidere torammede, todelte vinduer. Under vinduerne fungerer skråtstillede klinker som sålbænke. Bygningen er opført i én etage, men da grunden falder markant fra vejen ned til åen er der fra terræn adgang til en kælderetage. Her sidder en nyere enfløjet revledør og en nyere tofløjet revledør samt nogle smalle vinduer, der udgøres af tre byggeglassten oven på hinanden og endelig en række liljeformede murankre. Vinduer og døre er malet hvide.

Indvendigt har Åhuset bevaret en delvist ældre planløsning med forstue og stuer mod gaden med en nyere, opmuret pejs samt køkken og bad mod gården. En nyere trætrappe fører op til tagetagen, der er indrettet med fire værelser. Der en blanding af traditionelle og nyere overflader; herunder parketgulve, linoleumsgulve, tæpper, pudsede vægge, synligt bjælkelag og systemgipspladelofter. Der er bevaret fyldingsdøre med messinggreb og profilerede gerichter i stueetagen, mens dørene i tagetagen er nyere glatte finérdøre med bakelitgreb. Vinduerne er forsynet med forsatsruder. Fra gangen fører en trappe ned til kælderen, der udgøres af et par rum, der har støbte gulve eller teglstensgulve, kalkede vægge og ældre loftbrædder, der dog flere steder er gemt bag isoleringsmateriale. Hertil kommer en synlig trækonstruktion med stolper og fodrem, der bærer husets langsgående hovedskillevæg.

Miljømæssig værdi

Åhusets miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden langs hovedgaden på det skrånenede terræn ned mod Gram Å og slusen. Sammen med det nærliggende Gram Slot med slotssø og slotshave, Det Gamle Vandværk og Slotskroen udgør Åhuset en del af et enestående landsby- kulturmiljø ved Grams nordlige indfaldsvej.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Åhuset knytter sig til fortællingen om, at bygningen har været en del af de mange bygninger, der tidligere hørte ind under Gram Slot , og hvor slottets tjenestefolk boede – i dette tilfælde chaufføren. Dette kan aflæses i bygningens røde farve som en af greverne på Gram Slot indførte for at tydeliggøre sammenhængen med Gram Slot, som i en periode fremstod rødkalket med hvidt optrukne fuger. Hertil kommer det traditionelle stråtag, hvis vandrette afskæring og lyngmønning er et egnskarakteristisk træk.

I det indre har de bevarede fyldingsdøre med messinggreb og profilerede gerichter kulturhistorisk værdi, idet de repræsenterer tiden omkring år 1800, der er karakteristisk ved en inddeling med tre fyldinger, hvoraf den midterste er den største, og dermed stammer fra bygningens opførelse.

Arkitektonisk værdi

Åhusets arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til dets enkle og klart afgrænsede volumen, hvis store, ubrudte stråtag med det markante udhæng og den vandrette afskæring giver bygningen soliditet og tyngde. Den lave, symmetriske facade, med en centreret hoveddør og en taktfast vinduesrytme af ældre vinduer, kontrasteres af de høje facader mod haven, der giver bygningen et markant anderledes og mere bastant udseende med den uregelmæssige dør- og vinduessætning. Den djærve bygning giver, set fra haven, nærmest mindelser til en møllebygning også grundet bygningens placering ved åen. Endvidere skal det nævnes, at de gamle vinduer har stor værdi, og de er specielle ved, at de øvre rammer er tophængte.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links