Naffet 27
.
Naffet 27
.
Naffet 27
.
Naffet 27
.
Naffet 27
.

Naffet 27 ligger på Naffet 27 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset blev opført i 1852 af købmand Niels Sørensen Gyldenfeldt. I 1982 blev bygningen registreret og beskrevet med gråmalet facade, tagflade uden kviste og med tre skorstenspiber i rygningen. Døre, port og vinduer var på daværende tidspunkt brunmalede, og mellem portrummets to vinduer var der med sort påmalet årstallet 1852.

Beskrivelse

Bygningen indgår i gadens husrække, der er beliggende i Haderslevs ældre bydel. Bygningen er et grundmuret forhus i to etager med kælder, gennemgående portrum mod vest og teglhængt, rødt heltag, der er afvalmet mod vest. I begge tagflader ses en række nye kviste med zinkflunker, og i rygningen ses to skorstenspiber. Murværket er pudset og malet i lyserøde og brune nuancer og afsluttes af en hovedgesims, der på facaden er konsolbåret. Facaden er endvidere udsmykket med et stort antal forskellige pudsdetaljer, herunder sokkelprofil, brystningsfelter, sålbænke, vinduesindfatninger, -bånd og -bryn samt pilastre og fordakninger. Portrummet lukkes mod gaden af en ældre, tofløjet revleport med to lave portvinduer henover. Hoveddøren er en ældre, tofløjet fyldingsdør med ruder i den øverste del. Over døren ses et overvindue med vifteformet opsprosning, og foran døren er to granittrin. I gårdsiden ses tillige en ældre fyldingsdør med et enkelt overvindue samt en nyere ståltrappe foran. Bygningens vinduer er nyere, traditionelt udførte korspostvinduer. Både døre og vinduer er malet hvide, og er alle placeret under fladbuede stik. I soklen ses tillige en række gråmalede støbejernsvinduer.

I det indre er bygningen indrettet til lejligheder, og der er en gennemgående diele mellem hoved- og bagdør. I dielen findes et ældre trægulv, en ældre, bred hovedtrappe og en original panelvæg. I opgangen og i flere lejligheder er ældre fyldingsdøre med gerichter samt enkelte ældre bræddegulve. Ellers er de fleste overflader nyere. I den nyindrettede tagetage ses den ældre tagkonstruktion, og i kælderen er bevaret et ældre stengulv samt et ældre, synligt bjælkelag.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Naffet 27 knytter sig til forhusets placering i Haderslevs traditionelle bebyggelsesstruktur, hvor den indgår som en integreret del af den sammenhængende facadelinje.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens ydre, der er en repræsentant for Haderslevs købstadsarkitektur fra midten af 1800-tallet. Bygningens volumen og facadedetaljer fremstår dominerende i gaden, og vidner med dens pragt om byens arkitektoniske udvikling i perioden. Hertil kommer bygningens dekoration med brystningsfelter, sålbænke, vinduesindfatninger, bånd, bryn, pilastre og fordakninger, der er et tidligt eksempel på historicismens blanding af tidligere stilarter, som kom til at præge anden halvdel af 1800-tallet. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede grundplan med gennemgående diele, der er egnskarakteristisk i Sønderjylland, samt til den traditionelle placering af stuer mod gaden og funktionsbetingede rum som badeværelser og køkkener mod gården. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele, herunder den brede hovedtrappe, panelvægge i dielen, de ældre fyldingsdøre samt stenbelægningen i kælderen og den synlige trækonstruktion, der tilsammen tegner et billede af bygningens alder, og den daværende byggeskik.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Naffet 27 knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygning med de relativt store og høje vinduer. Facadens mange pudsede detaljer er med til at skabe en symmetrisk opbygning, som flankeres af yderfagene, der hermed optager den asymmetri, som opstår på grund af den brede port og hoveddørens placering. Facadens farveholdning, i to forskellige nuancer, underbygger detaljernes vigtighed og får dem til at træde endnu tydeligere frem, ligesom de forskelige mønstre i vinduesbryn og vinduesbånd giver ekstra dybde. Endvidere er detaljerne med til at inddele facaden i både horisontale og vertikale linjer. Hoveddøren med overvindue underbygger det vertikale, grundet det høje overvindue, der visuelt forlænger dørpartiet. Hertil kommer vinduernes spinkle sprosser, der i deres vifteform tildeler facaden et let og sprødt udtryk.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til dielens bygningsdetaljer, herunder den store panelbeklædte væg, som med pilastre, bånd og fyldinger har et formsprog, der lægger sig op af facadens. Hertil kommer hovedtrappen, som med afrundet håndliste, rund mægler og brede trin fremstår åben, og dermed er et vigtigt element i dielen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links