Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.
Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.
Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.
Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.
Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.
Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.
Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.
Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.
Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.
Wilhelminenheim,Wilhelminen Schule (tidl.)
.

Wilhelminenheim, Wilhelminen Schule (tidl.) ligger på Præstegade 12 A i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Wilhelminen Schule blev opført 1829-1830 som pigeskole. Skolen blev opført af det kongetro borgerskab i Haderslev, og derfor blev skolen opkaldt efter Prinsesse Wilhelmine, der blev gift den 1.11.1828 med den senere Konge Frederik VII. Murermester Jens Jensen Wraae stod for opførelsen. Første etage blev indrettet med et stort, gennemlyst klasselokale mod nord og to mindre klasseværelser mod syd. Anden etage var indrettet til lærerboliger. Bygningen fungerede som skole indtil 1937 og blev derefter indrettet til lejligheder til ældre samt en pedelbolig. Ved en restaurering i nyere tid er forgangens dobbelttrappe blevet ændret til den nuværende. På nordgavlen er opsat tre skilte, hvor de to bærer bygningens navne gennem tiden: Wilhelminen Schule MDCCCXXX og Wilhelminenheim 1937. Det tredje skilt fortæller om skolens oprindelse.

Beskrivelse

Wilhelminen Schule ligger på hjørnet af Præstegade og Jomfrugang med gavlen mod Præstegade og langsiden mod Jomfrugang. Langs med Jomfrugang er der et lille haveanlæg. Bygningen rummer i dag udlejningslejligheder. Wilhelminen Schule er en ni fag lang og fire fag bred, toetagers grundmuret bygning opført i blank mur af Flensborgsten. Bygningen står på en sokkel af granitblokke og har et kvartvalmet tag af røde vingetegl, i rygningen sidder to skorstene med sokkel og krave. Vinduerne er koblede, hvidmalede korspostvinduer med undtagelse af torammede vinduer i loftetagen, alle med grønmalede karme. Vinduerne er overvejende nyere, men med enkelte ældre vinduer bevaret over fordørene samt i kælder- og loftetagen. I vestgavlen sidder to navneplader i murfladen mellem første og anden etage og murværket afsluttes med strømskifter. Ud fra den østlige gavl er der bygget to toetages tilbygninger, der ikke er omfattet af fredningen. En muret rampe langs den østlige langside fører fra sydgavlen op til hovedindgangen, der sidder i det midterste fag. Hoveddøren består af en tilbagetrukket tofløjet fyldingsdør, der er grønmalet med hvide fyldinger, det opsprossede overvindue sidder i plan med murfladen. Nord for hoveddøren er der langs muren en ligeløbstrappe med granittrin og metalgelænder. Den østtlige langside er opbygget på lignende måde som den vestlige, blot er vinduesplaceringen lidt ændret og der er isat enkelte trefags vinduer. Hoveddøren leder ind til en gennemgående forgang med trappe til anden etage. I forgangen er der nyere klinkegulv og pudsede, hvidmalede vægge., loftet har bemalet synligt bjælkelag og bræddeloft. Dørene til lejlighederne er fyldingsdøre lavet i kopi efter ældre forlæg. Lejlighederne er indrettet i nyere tid, her er nyere plankegulve og fyldingsdøre med ældre greb samt kannelerede gerichter. Vægge og lofter er hvidmalede. I loftetagen, der ellers fremstår uudnyttet og anvendes til opbevaring, er der bevaret enkelte ældre opbevaringsrum med fyldingsdøre. Tagkonstruktionen fremstår synlig, der er undertag af banevarer. Kælderen har bevaret en ældre grundplan med vaske-, tørre- og opbevaringsrum, hvor der er bevaret ældre revledøre med originalt beslagværk, gulvene er støbte, og der er synligt bjælkelag i loftet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens let tilbagetrukkede beliggenhed i forhold til Jomfrugang, hvor den lille plads med grøn beplantning danner rum og luft omkring Wilhelminen Schule. Det åbne rum står i let kontrast til den smalle, brolagte slippe ind mod nabohuset på den modsatte side af bygningen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Wilhelminen Schule knytter sig i det ydre til bygningens regelmæssige og enkle udformning med få bygningsdetaljer som murstik, strømskifter og hovedgesims. Den centralt placerede hovedindgang henviser på enkel vis til skolens tidligere opdeling i større og mindre klasseværelser i stueetagen. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den gennemgående forgang og kælderen samt de bevarede ældre bygningsdele, der er med til at bibeholde en historisk stemning i det indre.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til bygningens enkle, sluttede volumen med det ubrudte heltag af røde vingetegl, hvor den fredede del kendetegnes af en prunkløs symmetri. Den konsekvente anvendelse af gule flensborgsten får bygningen til at fremstå som en samlet helhed, hvorved bygningen gennem de stringent komponerede langsider og gavlen, med deres få detaljer og ved de store tagfalder af røde vingetegl, får et formelt og karakterfuldt udtryk. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de store vinduer, der sikrer et godt lysindfald i stuer, værelser og gange. De ældre bygningsdele samt den traditionelle materialeholdning forstærker interiørernes historiske stemning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links