Århus Rådhus (tidl.)
.
Århus Rådhus (tidl.)
.

Århus Rådhus (tidl.) ligger på Domkirkepladsen 5 i Aarhus Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Det forhenværende rådhus er opført i røde blødstrøgne sten med horisontale pudsede bånd og hjørnelisener. Bortset fra indgangspartiet er bygningen med taktfaste tofagssprossede flagvinduer. Bygningen hviler på en flerleddet sokkel – nederst af granitkvadre og afsluttet med profilbånd over kældervinduerne. Taget er dækket med vingeteglsten brudt af to symmetrisk anbragte små kviste med spidse taghætter. Gavlene er svungne med pudsede gavlprofiler. I den gavlprydede midtrisalit strækker en bred niche sig op gennem begge etager. Den afsluttes med en halvcirkelbue og indeholder en loggia og underliggende indgangsparti. Foyeren er præget af markante granitsøjler og loftet er udført som et smukt malet kassetteloft med stukarbejder i gips. Foyeren fører frem til mellembygningen, der indeholder en toledstrappe i granit, hvor der over reposen er to store glasmosaikker udført af Chr. Overgård.

På 1. sal ses dekorerede kassettelofter i den forhenværende byrådssal samt forværelset. Begge steder er der bevaret smukt dekorerede paneler og døre. Bygningen blev opført som rådhus og politistation med en arrestbygning som korshus bag rådhuset. Hovedindgangen var indgang til Rådhuset og i den vestlige gavl var indgang til politistationen. Borgmesterkontor og byrådssal var placeret på 1. sal, og loftsetagen var ubenyttet, men blev senere anvendt som byens raritetskabinet. I 1906 fik byen et nyt Ting- og arresthus, og det gamle arresthus bag rådhuset blev ombygget til ukendelighed og indrettet til kontorer. Samtidig blev der ved F.S. Kühnel gennemført en gennemgribende ombygning af især rådhusets indre: foyerens gulvniveau blev sænket ligesom indgangspartiet blev udskiftet, trap-peafsnittet blev flyttet til mellembygningen, og byrådssalen og borgmesterkontor på 1. sal blev nyindrettet. De dele af bygningens indre, der har fredningsinteresse, skal således tilskrives Kühnel. Efter opførelsen af det nye rådhus, overtog politiet hele bygningen. Det forhenværende rådhus anvendes nu som kvindemuseum.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links