Ørholm ligger på Ørholmvej 61 i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Hovedbygningen er opført i første halvdel af 1700-tallet, sandsynligvis som bolig for direktøren for Ørholm Værk. Dele af bygningen er blevet genopført efter en brand i begyndelsen af 2000-tallet.

Beskrivelse

Ørholm hovedbygning ligger over for Ørholm Værk, ved den sydlige bred af Mølleåen. Haven strækker sig mod vest og gårdspladsen er afgrænset fra Ørholmvej af et gitter og murpiller. Ørholm hovedbygning er en én etage høj, grundmuret og hvidmalet bygning med sokkel af granitkvadre og høj kælder samt ældre, firerammede opsprossede vinduer. Bygningen har centralt placerede, svagt fremskudte gavlkviste og et helvalmet, sort teglhængt saddeltag. I begge gavle ses blændede vinduesfelter og der er bevaret ældre jerngitre foran flere af kælderens vinduer. I gavlen mod syd findes to ældre, rundbuede revledøre. I tagfladerne sidder flere mindre heltagskviste og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Hoveddøren er en tofløjet flerfyldingsdør med slagliste og opsprosset overvindue. Vindueskarme, døre og dørindfatninger er opstrøget i en mørk nuance.I det indre har bygningen bevaret en ældre planløsning med højloftet entré, gennemgående hovedskillerum og stuer mod haven samt en oprindelig baroktrappe. Der er, mod gårdspladsen, indrettet et nyere køkken. Vinduerne har barokke poster og der er monteret forsatsrammer. Interiøret er generelt kendetegnet ved ældre og nyere plankegulve, ældre brystnings- og lysningspaneler, ovnnicher, panelerede vægge mod gård- og haveside, ældre gerichter og fyldingsdøre med udskårne spejle samt loftsstukkatur. I køkkenet findes en ældre støbejernsovn. Flere vægge i stueplan og på førstesalen er bræddebeklædte. I kælderen er bevaret spor af et oprindeligt ildsted samt gulve af teglsten og ølandsfliser. Den øvre tagetage er uudnyttet og har fast undertag.

Miljømæssig værdi

Hovedbygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i det kuperede, naturrige terræn ved bredden af Mølleåen, over for Ørholm Værk.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til den barokke arkitektur som ses i bygningens stringent symmetriske opbygning, dørindfatningernes knækkede hjørner, de småsprossede, delvist kurvehanksbuede vinduer samt de høje gavlkviste og det meget tidstypiske, høje helvalmede tegltag. I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med sale og stuer mod haven samt sekundære rum mod gården. Hertil kommer den oprindelige baroktrappe og de mange oprindelige og ældre bygningsdele, herunder paneler, døre og gerichter samt kælderens ølandsfliser og ildsted. I en større skala relaterer hovedbygningens kulturhistoriske værdi sig til beliggenheden ved Mølleåen over for Ørholm Værk, hvor bygningen, hvis arkitektur utvetydigt signalerer herskabsbolig, indgår som en væsentlig del af det historiske fabrikssamfund ved Ørholm, og som en vigtig del af fortællingen om hele Mølleådalen som et af de første danske industrisamfund.

Arkitektonisk værdi

Ørholms arkitektoniske værdi ligger i den udpræget symmetriske og særdeles statelige fremtræden. I det ydre er udtrykket elegant og roligt, idet bygningen står uden nævneværdig udsmykning, men med en udsøgt sans for proportionering og detaljering. Der er således ingen vinduesindfatninger, men de mørkopstrøgne karme giver bygningen karakter og tyngde, mens den svagt fremtrukne gavlkvist med sine let tilbagetrukne sidepartier, på elegant vis mimer et klassisk pilastermotiv. Symmetrien er fuldkommen og ses tydeligt i dør-, vindues- og skorstenssætning samt i detaljer som placeringen af gavltrekanternes okseøjer. Hertil kommer det forhold, at hoved- og havedørens overvinduer sidder i samme højde, og har samme opsprosning, som stueplanets andre vinduer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links