Sorgenfridal ligger på Lyngby Hovedgade 6 i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1858 – 1859 som sommerligt lyststed til to familier.

Beskrivelse

Sorgenfridal ligger tilbagetrukket fra Lyngby Hovedgade, skråt over for Sorgenfri Slot. Sorgenfridal er en énetages, grundmuret og gulkalket bygning med rødt, teglhængt heltag og en tre fag bred midtrisalit samt to pilastre på havesiden, der vender ud mod Lyngby Hovedgade. Bygningens vinduer er i stueplan dannebrogsvinduer med en enkelt tværsprosse, i midtrialitten og i gavlene er de torammede. Havesiden har bevaret en ældre, tofløjet fyldingsdør og vinduerne har murede, profilerede indfatninger. Gavlene og havesiden har kraftigt profilerede gesimser og murede trekantmotiver i gavltrekanterne. I tagfladen mod gården sidder en mindre kvist og i rygningen ses to murede skorstenspiber med sokkel og krave. I det indre har bygningen delvist bevaret en oprindelig planløsning med tre stuer en suite mod haven samt køkken og bad mod gården. Der er mod gården spor efter to tidligere ildsteder. Overfladerne er dels nyere, dels ældre. I stuerne er bevaret traditionelle trægulve samt ældre paneler, lysningsskodder, gerichter med udskårne dørstykker og loftsstukkatur. Trappen til førstesalen har ældre, drejede balustre. Førstesalen er generelt kendetegnet ved nyere overflader.

Miljømæssig værdi

Sorgenfridals miljømæssige værdi knytter sig til den fra Lyngby Hovedgade lidt tilbagetrukne placering, skråt over for Sorgenfri Slot og park.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til bygningens senklassicistiske fremtræden med tidstypiske vinduer, midtrisalit, pilastre og trekantfronton samt havedør med diamantfyldinger og dobbelt slagliste. Endvidere ses de senklassicistiske træk i havesidens kraftigt profilerede, murede gesimser og vinduesindfatninger samt i frontonens og gavlenes murede trekantmotiver. Hertil kommer forskellen på den fine repræsentative og udpræget symmetriske haveside, der vender ud til Lyngby Hovedgade, og så den mere anonyme og mindre detaljerede gårdside. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til stueplanets bibeholdte, oprindelige planløsning med tre stuer en suite mod haven samt køkken og bad mod gården. Hertil kommer de bevarede dele af de to tidligere ildsteder samt de, i stuerne, ældre bygningsdele, herunder gulv-, brystnings og lysningspaneler, døre, dørgreb, gerichter, udskårne dørstykker og loftsstukkatur.

Arkitektonisk værdi

Sorgenfridals arkitektoniske værdi ligger i det ydre i bygningens herskabelig fremtræden, der domineres af den symmetriske havesides markante midtrisalit, tætte vinduessætning og to hjørnepilastre, der på elegant vis indrammer bygningen. De kraftige vinduesindfatninger og gesimser giver bygningen et solidt og fast udtryk, som understreges af heltagets høje gavle. I det indre ligger den arkitektoniske værdi i de tre en suite beliggende stuer, der sikres et kraftigt lysindfald fra de store, tætsiddende vinduer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links