Ørnbjerg Mølle ligger på Stubbevej 2 C (tidl. 2 A) i Syddjurs Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Beskrivelse

Møllen ligger sydøst for Feldballe ved en mølledam i forbindelse med Ulstrup Å. Den omtales allerede i midten af 1500-tallet og hørte den gang under Skærsø gods, den senere Lyngsbækgård. Den nuværende mølle er opført i 1833. Møllen fungerede oprindelig som kornmølle. I 1946 blev der indlagt turbine i møllen, og de fleste gamle træk i møllen blev ødelagt ved den lejlighed. I perioden 1965-70 underkastedes møllen dog en nænsom restaurering.

Møllegården, der lå i umiddelbar nærhed af møllen, brændte i 1988. Bygningen er i dag uden anvendelse, men der er stadig vandføring, og møllehjulet, der er et overfaldshjul, er bevaret. En del mølleinventar, bl.a. kværn, sigter og hejseværk findes stadig i møllen. Møllens fundament er udført i kampesten. Facaderne er i bindingsværk. Taget er halvvalmet og tækket med strå. Møllen er godt vedligeholdt.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links