Med sin placering midt i Syddjurs Kommune er Aarhus Airport i Tirstrup vigtig for erhvervsliv og turisme. Efter en årrække med faldende passagertal offentliggjorde lufthavnen og SAS i oktober 2017 planer for et samarbejde, der årligt skal sikre 3.000 nye flyafgange fordelt på indenrigstrafik og nye internationale ruter.
.

Historien om lufthavnen i Tirstrup (i dag Aarhus Airport) hænger tæt sammen med den tyske besættelse af Danmark 1940‑45. Besættelsen stoppede Aarhus Byråds planer om en lufthavn på gården Kirstinesmindes jord ved Skejby Mark. 1943‑44 opførte besættelsesmagten en ny lufthavn ved Stabrand, som de kaldte for Fliegerhorst Tirstrup. Anlæggelsesarbejdet medførte, at omkring 50 ejendomme og plantager ved Stabrand blev beslaglagt i 1944, og beboerne blev tvunget til at flytte. Lufthavnen var udsat for sabotage flere gange, fx blev et morgentog med flere hundrede arbejdere på vej fra Randers til flyvepladsen i Tirstrup afsporet d. 4. april 1945, og flere arbejdere blev dræbt ved aktionen.

Fra 1946 til 1981 fungerede lufthavnen som både militær og civil lufthavn. Op gennem 1900-tallet har den især været anvendt til indenrigsflyvninger, og der har jævnligt været politiske diskussioner om en evt. ny placering af lufthavn i Østjylland. Siden Storebæltsforbindelsens færdiggørelse 1997‑98 er antallet af indenrigsflyvninger fra lufthavnen i Tirstrup faldet. I år 2000 blev Aarhus Lufthavn Tirstrup omdannet til et kommunalt og amtsligt aktieselskab og skiftede navn til Aarhus Lufthavn A/S, fra 2013 Aarhus Airport A/S.

Videre læsning

Læs mere om Transport, forsyning samt bygge og anlæg i Syddjurs Kommune

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked