Adelgade 23, Nysted ligger på Adelgade 23 i Guldborgsund Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er opført efter nedrivning af en tidligere gård med 13 fag forhus og 21 fag sidehus. Dette forhus er opført i 1870 for Købmand Chr. Bønnelyche og var et imponerende hus i Nysted med otte værelser, køkken, strygestue og andre tjenesterum i kælderen. Tidligere var murværket i facaden i blank mur af gule sten. Christian Bønelyche som var en af de største købmænd i Nysted, ejede mange bygninger og forretninger i byen og var byens matador. Han levede fra 1816-1898, han nåede desværre at gå fallit inden sin død. Baghuset blev bygget i 1872. Gavlkvisten mod gården blev senere opført og i 1939 blev tilbygningen mod gårdspladsen bygget til. I 2006 blev der indrettet bad i stuetagen i forbindelse med indretning af klinikken. Huset er opført som bolig, men har på et tidspunkt fungeret som sagførerkontor i hele bygningen. Senere blev der igen indrettet bolig, og i dag står huset som en kombination af privatbolig og klinik.

Beskrivelse

Forhuset er placeret i husrækken i Adelgade med baghuset liggende parallelt i baggården mod vest. Forhuset er grundmuret i en etage med høj kælder og udnyttet loft. Murværket er malet gult og taget er af røde tegl. Sokkel og trappen op til hoveddøren er af kløvet granit, og lige over soklen sidder fire kældervinduer. Facaden er inddelt i syv vinduesfag, hvor de to yderste vinduer er bredest med tre rammer. De midterste fem har alle kun to rammer. Hoveddøren er placeret i det næstyderste vinduesfag mod syd. Alle vinduer er fladbuede ligesom overliggende stik. Under hvert vindue er en hvidmalet blænding. Facaden afsluttes mod taget af en hvid tandsnitgesims. Gårdsiden har en stor gavlkvist, der hæver den sydlige del af gårdsiden til to etager. Udfor gavlkvisten er opmuret en nyere tilbygning, der er kvadret på to sider, i en etage, med fladt tag. Soklen er på bagsiden malet grå, vinduesrammerne er hvide med grå sålbænke, og som på facaden er der fladbuede stik over alle vinduer og over den gamle havedør. Kældervinduerne er her nyere. Det teglhængte heltag har fire skorstenspiber, fire små tagvinduer mod gaden og et enkelt mod gården. Indvendigt er den oprindelige plan med mange stuer, på en række, mod gadesiden bevaret. Midt i huset, mod haven, fører en smal trappe både op til tagetagen, ned til havedøren og videre ned til kælderen. Halvdelen af tagetagen er udnyttet til værelser, mens den anden del stadig stå åbent med understrøget tag. Kælderen har bad, værksted og enkelte værelser. Her er to gamle fadebure med revledøre. Baghuset er et enetages baghus i bindingsværks, med grundmurede gavle og teglhængt heltag. Hvidmalede tavl og sorttjæret tømmer, relvedøre og revleporte. Vinduerne er hvidmalede og variere meget i størrelse og placering. I de to sydlige fag er en brolagt gennemkørsel, der er lukket med port i begge ender. Baghuset er ikke opvarmet og står meget intakt. I dag er forhuset opdelt i en mindre klinik i det sydligste fag og bolig i resten. Baghuset bruges i dag som opbevaring og værksted.

Miljømæssig værdi

Fortovet på denne side af Adelgade er bredt og giver plads til granittrappen op til hoveddøren. Trappens volumen i gadebilledet giver status til bygningen, der træder frem og markere sig i gadebilledet. Porten i naboejendommen har også kvalitet for Adelgade 28, da der her gives direkte adgang til gårdhaven og baghuset. Baghuset har sin helt egen miljømæssige værdi ved dets placering midt i haven, så denne deles op i to. De to haver, på hver side af baghuset, er meget forskellige og fremstår mere intime, end hvis de havde været lagt sammen til en stor have. Specielt gårdhaven har stor kvalitet ved dens spænd mellem for- og baghus. Den delvis bevarede pigstensbelægning sammenbinder de to bygninger på tværs af gårdrummet.

Kulturhistorisk værdi

Facadens udsmykning, stuens høje placering, og den brede trappe, op til hoveddøren, fortæller om husets tidligere status i byen. Ved opførelsen var det en fornem bolig for den rige købmand i Nysted. Indvendigt ses dette ved de højloftede stuer, samt den høje kælder med tidligere tjenesterum. Der ses stadig spor i kælderens indretning med små forrådskamre bag gamle revledøre, der indikerer at køkkenet med forrådsrum og strygestue tidligere lå. Baghuset står i dag meget intakt og autentisk, med synlige spor efter de gamle stalde.

Arkitektonisk værdi

Takten i forhusets facade giver et harmonisk udtryk. De bredere fag for begge ender af facaden afslutter rytmen på en naturlig måde, som indrammer den midterste vinduestakt. De hvide felter under vinduerne og tandsnitgesimsens fremtræden i facaden giver dybde og perspektiv. Tagets ubrudte flade fremstår rolig over facadens detaljer og giver en god balancen mellem tag og facade, samt en klar afslutning mod nabobygningerne, med en høj brandkarm. Baghusets asymmetriske facade og tilfældige inddeling af fagene afspejler en pragmatisme, der er bestemt efter funktioner og behov og ikke en æstetisk diktering, i modsætning til forhuset.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links