Ahornsgade 15-19 ligger på Ahornsgade 15-19 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Forhuset og det dermed sammenbyggede sidehus er begge i fem etager, forhuset i ni fag, sidehuset i tre. Forhuset har sidestillet portgennemkørsel med opgang i porten samt yderligere to opgange fra Ahornsgade. Byggematerialet er gule teglsten, der på facaden er oppudset i en lys farve og mod gården står blank. Facaden er udformet i et tidstypisk, klassicerende formsprog med refendfuget stueetage, en kraftig cordongesims og halvrunde frontoner over midt- og sidepartiernes vinduer. De brunmalede, tofløjede indgangsdøre med fyldninger stammer ligesom dannebrogsvinduerne i brunmalede trærammer fra opførelsestidspunktet. Heltaget er dækket med skifer. I det indre har man bevaret de oprindelige trappepartier med udskårne træbalustre og lineouleumsklædte trappetrin, samt væggenes ret primitivt marmorerede kvaderudsmykning og lejlighedernes lysegrå indgangsdøre med fyldinger. Lejlighederne er pga. lejernes modvilje ikke besigtiget indvendigt, med fra gaden kan det ses, at hovedparten af lejlighederne har gipsplader i lofterne og generelt virker ret nedslidte. Det med sidehuset sammenbyggede baghus er en lille to-etages bygning i tre fag, opført som smedeværksted. Huset er bygget i gule teglsten, der står blanke, valmtaget er dækket med skifer. Døre og vinduer er af ældre dato. I det indre er det meget nedslidte baghus indrettet til et enkelt lejemål, og man har i den øvre etage fritlagt skillevæggenes bindingsværk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links