Algade 3
.
Algade 3
.
Algade 3
.

Algade 3 ligger på Algade 3 i Roskilde Kommune. Bygningen er med middelalderlige dele, fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

I 1903 brændte huset på adressen Algade 3. Den brændte bygning blev nedrevet og en ny opført. Kælderen, som stammer tilbage fra middelalderen, er dog bevaret. I slutningen af 1820erne lå der et maltgøreri og hvidtølsbryggeri på adressen, og på daværende tidspunkt blev kælderen brugt til ølbrygning. Maltgøreriet og bryggeriet var anlagt af C.F. Rothschildt. I midten af 1800-tallet husede ejendommen øltapper Kindbergs værtshus. Kindberg solgte ejendommen til Jacob Hansen i 1866. Han drev restaurant og værtshus på adressen. Efter branden i 1903 blev der som nævnt opført et nyt hus. I en kortvarig periode var der forretninger i den nye bygning, men senere flyttede Roskilde Handels-, Håndværks- og Landbrugsbank, som blev oprettet i 1906, ind. Denne krakkede dog i 1913 efter en bedrageriskandale, der kostede bankens direktør en dom på fem år i forbedringshuset. Samme år flyttede den nyoprettede Roskilde Landbobank ind i samme lokaler, og siden har der været bank i bygningen. Imens der har været bank, har den middelalderlige kælder bl.a. været benyttet som bankarkiv. Algade er Roskildes ældste trafikakse, og rummer flere middelalderlige kældre. Kælderen under Algade 3 har i tidens løb tjent forskellige formål. Gitterværket i det nordøstre hjørne er af nyere dato.

Beskrivelse

Beliggende under Algade 3 i gågaden i Roskilde er en fredet middelalderkælder med hvælvede rum. Den fredede kælder består af fire åbent sammenhængende rum med ribbede hvælvinger. Hvælvingerne bæres i midten af en muret pille, som hviler af på en granittromle via en konisk tilhugget granitsten. Vægge og lofter er hvidkalkede og gulvet er belagt med kvadratiske brune kakler. I væggene er indmurede nicher. Adgang til kælderrummet sker via en døråbning i den sydlige væg, der fører til den øvrige kælder, som i lighed med det ovenpå kælderen opførte hus, er af nyere dato. Den ene fjerdedel af rummet, den nordøstre del, er afgrænset fra den øvrige del med et smedejernsgitter med låge i den vestlige side.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for den fredede kælder i Algade 3 er knyttet til at den, som en af flere bevarede middelalderkældre, vidner om de meget tidlige bebyggelser langs Algade i Roskilde. Kælderen under Algade 3 udmærker sig særligt ved at være rigere i udstyr med ribbehvælv, vederlagssten og sokkel i tilhugget granit.

Arkitektonisk værdi

Kælderens arkitektoniske værdig er knyttet til det store rum med fire krydshvælv, de tilhuggede granitsten og nicherne i det hvidkalkede murværk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links