Amagertorv 27 ligger på Amagertorv 27 i Københavns Kommune. Bygningen er med middelalderlige dele, fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset blev opført 1797-98 af tømrermester I. Heinrich Meyer (sammen med Læderstræde 30). Facaden var oprindelig med kvaderfugning i første etage, hvorover der var en kordongesims og tre fordybninger over anden etage med stukkaturarbejde. Over nedgangen fra gaden til kælderen var der en konsolbåren dækplade. Der var to opgange til første etage. Bygningens nuværende udseende stammer i store træk fra ombygninger i 1858 og 1901. I forbindelse med understøbning af forhusets fundamenter i 1988 blev de middelalderlige mure i kælderen opdaget. Herefter blev udført en arkæologisk undersøgelse.

Beskrivelse

I kælderen under forhuset Amagertorv 27 findes murrester fra den tidligere jordbærkælder. Flere steder er muren bevaret i mere end en meters højde, men da store dele i dag er pudset over med en cementmørtel er den svær at se. Murfragtmenterne er opført af munkesten (stenstørrelse ca. 9 x 13 x 27 cm. De nederste skifter er uregelmæssige, mens de øvre er i vendisk skifte. I den del af murværket af den tidligere facade findes flere om- og tilmuringer efter tidligere åbninger. Under muren er fundamenter i kampesten.

Miljømæssig værdi

Kælderens placering i det indre af København vidner om, at det oprindelige forhus var en del af den middelalderlige bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til kælderens alder, der vidner om at der på steder har været bebyggelse tilbage til middelalderen. Dette ses af både munkestenene, der stammer fra en facadevendt bygning med en høj kælder. Hertil kommer, at der i murværket tillige er bevaret hollandske mopper, der vidner om en senere ombygning, formodentlig i perioden 1550-1700, da facaden mod gaden blev skalmurede ca. 40 cms højde over gulvet. De hollandske mopper dukkede op i dansk byggeri i sidste halvdel af 1500-tallet og anvendes i det følgende århundrede.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links