Faktaboks

Anja Franke
Født
1. april 1962, Rungsted
Titel
Billedkunstner
Virkested
Danmark

Biografi

Anja Franke debuterede i slutningen af 80erne med et maleri, der var karakteriseret af et åbent, associationsrigt billedsprog med det konkrete og det figurative som sideordnede udtryk. Siden 1989 inddroges fotografiet som en underliggende billeddannelse for maleriet, f.eks. i Rum mod rum, 1989. Efter en periode med undersøgelser af, hvordan billedet og objektet fungerer i forskellige tematiske sammenhænge, har F. siden 1992 med konsekvens rettet sin tematik mod en indkredsning af kroppen og rummet, hvor basale kropsfunktioner og processer, nedbrydning og forvandling, natur og genteknologiens unatur diskuteres. F.eks er æblet i forskellige stadier og behandlinger en gennemgående real og metaforisk figur i fotografi, radering og i installationer fra 1993-96. Æblet er hos F. blevet en spejling på en række forhold af kropslig og eksistentiel karakter. Skønt meget forskellige henviser de hvide, laboratorieagtige installationsrum generelt til det feminine mentale og kropslige område. Ofte har lange semi-videnskabelige tekster eller samtaler mellem kunstneren og hendes mandlige alter ego været en del af værket, i hvilket i øvrigt typisk indgik video, syede tekstilobjekter o.a.

Genealogi

Franke Hedegaard, Anja, *1962, billedkunstner. *1.4.1962 i Rungsted Kyst. Forældre: Møbelsælger Knud Aage Tobiasen H. og tøjdesigner Pia Franke Jensen.

Uddannelse

Udd. fagfotograf (Schillerfoto) Kbh. og N.Y. 1980-85; Kunstakad. Kbh. (Mogens Møller og Stig Brøgger) 1987-94, sk. for kunstformidling (Carsten Juhl) 1992-94, cand. phil. 1994.

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links