Annebergparken, kapel og kirkegård ligger på Annebergparken 32 i Odsherred Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Kapellet ved Nykøbing Sjællands Psykiatriske hospital bestående af kapel og kirkegård med stendige og jernlåge, Annebergparken 32, Nykøbing-Rørvig Kommune, har såvel de arkitektoniske som de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Kapellet er med sin dobbelte fremtræden neoklassicistisk på facaden med høje kirkevinduer og tagrytter til klokke og den mere prosaiske bagside en særpræget, men flere steder brugt, udformning af et kapel til denne helt specielle funktion. Kapellet fremtræder for den besøgende som en alvorlig kirkeagtig lille bygning, medens den mere nøgterne bagside i sin udformning gemmer sin funktion. Hvor hele det store hospitalsanlæg er bygget i nybarok Bedre Byggeskik rødstensarkitektur, har arkitekten ved udformningen af kapellet taget inspiration fra klassicismen, som den f.eks. ses ved kapellet på Assistens Kirkegård med indgangspartiet indrammet af store, tunge søjler. Kapel og gravplads fremtræder som et samlet anlæg. Gravpladsens arkitektoniske udformning med stendige og gravsten i koncentriske buer om en oldtidsgrav er et overordentligt fint eksempel på et beskedent anlæg. De bærende fredningsværdier knytter sig især til kapellets sammensatte ydre fremtoning og til kapelrummet med pilastre, dørpartier og vinduer. Hertil kommer gravpladsen med stendiget og gravenes koncentriske halvbuer. Kulturarvsstyrelsen skal anbefale, at man fremover opretholder hele anlæggets isolerede skovbeliggenhed og den aksiale adgangsvej.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links