Peters Hus ligger på Smedestræde 8 i Odsherred Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Det vides ikke præcist, hvornår Peters Hus blev opført, men det blev omtalt første gang i 1763 og er derved et af Rørvigs ældste huse. Ved brandtakseringen i 1802 beskrives huset med ni fag. Huset bliver senere forlænget til den nuværende længde. Huset blev oprindeligt opført i bindingsværk, men er senere blevet omsat i grundmur.

Beskrivelse

Peters Hus ligger i Rørvig på en mindre grund omgivet af både ældre og nyere huse. Det grundmurede længehus er fjorten fag langt, tre fag bredt og er i en etage. Det står på en sorttjæret sokkel af syldsten. Murene fremstår pudsede og hvidkalkede. Huset bærer et stråtækt heltag med mønning af halm og en skorstenspibe i rød, blank mur sidder i rygningen. Gavlene afsluttes af sortmalede vindskeder. I facaderne ses enkelte gennemstukne bjælkeender. På nordfacaden er anbragt en lude over tre fag med en ældre revledør. I sydfacaden sidder en ældre tofløjet fyldingsdør med bosserede fyldinger og herover ses et ældre tredelt overvindue. Herudover ses en ældre revlehalvdør. I den østvendte gavl sidder en ældre revlehalvdør, og i den vestvendte gavl ses en ældre luge. De ældre og traditionelt udførte vinduer er enten torammede med tværsprosser eller etrammede med tværsprosser. Alt træværk er malet i en rødbrun nuance. I det indre er længen indrettet med beboelse i den vestlige ende og ko- og hestestald samt svinesti og huggerum i den østlige ende. I beboelsesenden kommer man ind i en lille forstue med adgang til en større stue mod vest samt køkken og fadebur mod øst. Fra stuen er der adgang til to mindre soverum i gavlenden. Fra køkkenet er der adgang til badeværelse og værksted og huggerum. I den østlige gavl ligger den tidligere svinesti og staldfaciliteter. Flere ældre bygningsdele og -detaljer er bevaret, herunder loftsbrædder mellem enkelte synlige loftsbjælker, fyldings- og revledøre med greb, klinkefald, hængsler og gerichter, en åben bræddebeklædt alkove, brædde-, bindingsværks- og lerklinede vægge samt et støbejernskomfur. Overfladerne er både ældre og nyere med bræddegulve, fliser, linoleum og pigstensbelægning. Tagetagen er uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Peters Hus knytter sig til husets placering i Rørvig, der delvist fremstår som en velbevaret ældre landsby. Huset er orienteret solret, hvor gavlene vender mod øst og vest, og indgår dermed i Rørvigs mere uregelmæssige bebyggelsesmønster, hvor et næsten labyrintisk system af veje og stier skaber en idyllisk sammenhæng. Hertil kommer de bevarede pigsten omkring bygningen, der udover at lede regnvandet bort fra de tagrendeløse stråtage, understreger det traditionelle kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Peters Hus er i det ydre knyttet til husets fremtræden i grundmur med spor af det tidligere bindingsværk i form af bjælkehoveder, der vidner om, at huset oprindeligt blev opført i bindingsværk og siden er blevet omsat til grundmur. Herudover er der kulturhistorisk værdi relateret til husets sokkel af syldsten, stråtaget, vinduer og døre samt luden på nordsiden, der får huset til at fremstå på traditionel vis og er med til at understrege husets alder. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til husets typiske, ældre planløsning med beboelse mod vest samt stald og værksted mod øst. Stuen ligger ligeledes traditionelt mod syd, hvor den kunne få lys og varme, mens køkken og fadebur med en tilhørende mindre kælder ligger køligt mod nord. Herudover er huset indrettet med en kold tageetage til opbevaring. Huset rummer for sin størrelse et imponerende og velbevaret interiør med mange ældre bygningsdetaljer, herunder loftsbrædder mellem enkelte synlige loftsbjælker, fyldings- og revledøre med greb, klinkefald, hængsler og gerichter, en åben bræddebeklædt alkove, brædde-, bindingsværks- og lerklinede vægge og et støbejernskomfur, der vidner om husets alder, og hvordan det har fungeret på traditionel vis.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til det fritstående hus enkle og velproportionerede volumen med lave mure og stejlt tag. De ubrudte tagflader understreger husets anseelige længde og virker som en rolig afslutning på en ellers irregulær opdelt facade mod både nord og syd. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få integrerede dekorationer, der begrænser sig til bygningselementer som vinduer, døre og skorstenspiber.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links