Lumsås Mølle ligger på Lumsås Møllevej 6 i Odsherred Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Den nuværende Lumsås Mølle blev opført i 1834, men man har optegnelser om en mølle i Lumsås, der går tilbage til 1600-tallet. I 1833 brændte den foregående stubmølle, og man opførte i stedet den nuværende hollandske mølle året efter. Møllens vægge er bemalet af den sidste møller Nielsen og dennes søn i 1940'erne. Møllen blev sat gennemgribende istandsat i 1980'erne. I dag fungerer møllen som seværdighed med demonstration af mølleriet.

Beskrivelse

Lumsås Mølle ligger med udsigt over Sejrø Bugten i udkanten af landsbyen Lumsås. Møllen er omgivet af både marker og bebyggelse primært i form af enfamiliehuse. Lumsås Mølle er en mellemstor hollandsk vindmølle opført på en muret base med kampestensmure og græsbeklædt overside. I basen er en gennemkørsel med vægge delvist af bindingsværk, der er åben i begge sider. Oversiden af basen udgør møllens rundgang. Basen bærer den ottekantede møllekrop, der hviler på en hvidmalet sokkel af brædder, herover er møllekroppen udført af træ og beklædt med brunmalede spån af tuja. Møllen bærer en bådformet hat, der ligeledes er beklædt med spån. Vingerne er sejlførende, og der er selvkrøjer med vindrose, der er malet rød og hvid. Der er to traditionelt udførte, hvidmalede revledøre. Vinduerne er enrammede med henholdsvis fire og seks ruder i hver ramme og fremstår hvidmalede ligesom dørene. Over vinduerne ses en mindre, trekantet fordakning. I det indre har møllekroppen tre lofter; et broloft, et kværnloft og et hatloft. Under omgangen er der magasiner. Mølleinventaret, herunder skallekværn, lodret aksel med stjernehjul, der driver to kværne, hejseværk, krondrev, hathjul og vingeaksel fremstår delvist intakt, velbevaret og stort set fuldt funktionsdygtigt. Enkelte dele af inventaret og bræddegulvene er nyere, men udført som kopier af det originale inventar. Udover møllens traditionelle inventar til kornbearbejdning, er væggene bemalet med forskellige figurer, fugle og andre motiver.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til møllens beliggenhed på et højdedrag i det åbne land med udsigt over Sejrø bugten og Sjællands Odde, der strækker sig mod vest. Således er møllen synlig på lang afstand, hvorved den naturligt virker som et pejlemærke i landskabet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Lumsås Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger og vindrose fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, førindustrielle danske landbrug. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til gennemkørslen, de bevarede lofter og det intakte, bevarede mølleri, herunder kværne, sigter og skallekværn, der i fysisk form fortæller historien om det lokalt orienterede, førindustrielle danske landbrug.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Lumsås Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse og dens rent funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved den konsekvente brug af træ i udførelsen, og hvor de få dekorative træk begrænser sig til møllens farveholdning med mørke spån og lyse vinduer og døre, der giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der ses på lang afstand. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for møllens arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links