Korshage Fjordvej 1
.

Korshage Fjordvej 1 ligger på Korshage Fjordvej 1 i Odsherred Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

De tre bygninger er alle opført af Erik Korshagen som sommerhus til eget brug. Ved husenes udformning og materialevalg har arkitekten lagt vægt på, at bebyggelsen skulle tilpasse sig det omgivende naturskønne område så naturligt som muligt.

Beskrivelse

De tre huse er beliggende parallelt med en tidligere søskrænt i et naturskønt område på Korshage. Hovedhuset ligger øverst på skrænten, mens garagen og gæstehuset ligger nedenfor skrænten lidt derfra, men således at de tre huse tilsammen udgør en helhed. Hovedhuset i træ er opført i en etage på pæle med en rektangulær grundplan, som måler 18x4 meter, og med udkragende overdækkede gangbroer til tre sider. Bygningen afsluttes af et højt rejst helvalmet stråtag med en pudset skorstenspibe i rygningen. Huset har efterfølgende fået tilføjet en grundmuret, pudset, sortmalet kælder under midterpartiet bl.a. for at stabilisere tømmerkonstruktionen. Denne er udført med dragere og to identiske bjælkelag samlet omkring stolperne med en laksesamling. Facaderne har lodretstillet bræddebeklædning brudt af døre med et stort glasparti, der kan lukkes med skodder, hvis lameller også er lodretstillede. Sydgavlen udgøres af en glasfacade. Gangbroer og rækværk er ligeledes af brædder, der ligesom resten af træværket står sorttjæret. Stueplanen er symmetrisk over længdeaksen og delt i to afdelinger uden indvendig dørforbindelse. I husets sydende ligger en stue, der delvis er afskærmet fra det bagvedliggende køkken af en "kerne" med kamin og skabe. I husets nordlige del ligger først to små kamre, derefter et badeværelse med en korridor på hver side og i nordgavlen et soveværelse i husets fulde bredde. Tagetagen udgøres af et stort loftsrum uden dagslys, mens kælderen rummer sauna og et par udhusrum. Stueetagen har lyse bræddegulve og -vægge samt bjælkelofter med sorttjærede bjælker og lys bræddebeklædning. Kernen, der rummer en kamin med sorte jernlåger og et skab i hver "gavl" er beklædt med lyse brædder forneden og foroven et omløbende relief udført i raku af Bjørn Nørgaard omkring 1987. I loftsetagen er tagfladerne beklædt med plader, der ligesom bjælkeværket står hvidmalet. Saunaen og baderummet i kælderen har lys bræddebeklædning på vægge og lofter. Rummene får lys fra to koøjer. Garagen, som i grundplan er åben til alle fire sider, er opført på stolper i tre fag med et bredt midterfag, hvor der er plads til to biler, og to smallere sidefag. Bygningen afsluttes af et højt rejst helvalmet stråtag. Træværket står sorttjæret. Grundplanet har en belægning af pik- og brosten. Ad en stige er der adgang til tagetagen, som rummer et stort loftsrum til udhusfunktioner. Det har bræddegulv og fritlagt tagværk uden beklædning af stråtagenes inderside. Gæstehuset er opført på en støbt sokkel og står derover med vægge af sorttjærede brædder. Det afsluttes af et højt rejst helvalmet stråtag med en pudset skorsten midt i rygningen. Husets facader er symmetrisk opbyggede og overfor hinanden indbyrdes ens. De to langsider er hver udstyret med en dobbeltfløjet dør med glasruder, der kan lukkes af ved hjælp af skydedøre med åbne diagonalt stillede brædder. I hver gavl findes et tilbagetrukket dørparti med skråtstillede vinduer på siderne og skydedøre i facadeniveau. Dørpartierne afsluttes af et halvrundt vindue placeret i en lang, slank udsparing midt i gavlenes store stråtagsvalm. I det indre findes et stort rum samt et lille badeværelse i det nordvestlige hjørne. Midt i rummet ses et skulpturelt udformet ovnparti med en lille, fritstående jernovn omgivet til to sider af murede, pudsede, hvidmalede vægge afsluttet i en bue. Gulvet er belagt med hvide diagonaltlagte fliser; væggene står i lyst træ. Bjælkeloftet, der har sorttjærede bjælker og lys bræddebeklædning, brydes af en lille halvrund, hvidmalet tøndehvælving placeret mellem de halvrunde vinduer i husets længdeakse.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links