Apotekergade 11 ligger på Apotekergade 11 i Haderslev Kommune. Bygningen er med middelalderlige dele, fredet.

Bygningshistorie

Ved udgravningen af kælderen i 1960 kunne man datere den middelalderlige kælder til perioden 1375-1475. På basis af kælderens udstrækning har det oprindelige middelalderhus ligget med langsiden mod Apotekergade. Kælderen lå oprindeligt under den bygning, hvor lekturen ved kollegiatkapitlet havde til huse. Lektoratet blev oprettet i 1465 og fungerede fra da af sandsynligvis som lektorbolig. Ved reformationen tilfaldt bygningen landsherren og i 1567 blev bygningen bolig for rektor ved den nyoprettede latinskole. I 1627 nedbrændte bygningen på nær kælderen. Ved opførelsen af det nuværende hus i 1960 havde man forinden nedrevet en bygning fra 1801.

Beskrivelse

Den middelalderlige kælder i Apotekergade 11 ligger under et hus bygget i 1964. Huset henover og den omgivende nye kælder er ikke omfattet af fredningen. Den fredede middelalderkælder består af et kælderrum, som måler 5,7 x 4,5 meter, der står overhvælvet med to firdelte krydshvælv af røde munkesten. Krydshvælvenes ribbeprofiler er skarpkantet rundstav og afsluttes med skråt afskårne konsolsten ved den nedre afslutning, disse understøttes ned til gulvet af almindelige munkesten. Hvælv og ribber fremstår hvidkalkede og gulvet er lagt med munkesten og hvælvkapperne mellem ribberne har en karakteristisk opadbuende form. Adgangen til kælderen sker ad en kurvehanksbuet døråbning midtfor den vestlige side, trappen hertil fører til den øvrige kælder, som i lighed med det ovenpå opførte hus er af nyere dato. I væggene er der bevaret flere nicher og en vinduesåbning med kurvehanksbuet overkant. Ud mod den nye omgivende kælder står dele af den middelalderlige kælders murværk af munkesten og kampestensfundament frit.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for den middelalderlige kælder i Apotekergade 11 knytter sig til, at den er et velbevaret eksempel på en middelalderkælder fra før 1500-tallet, der har været tilknyttet en verdslig bygning. Netop dette gør Apotekergade 11 til en enestående middelalderkælder, da der kun er bevaret ganske få sådanne middelalderkældre i Danmark. Udførelsen i munkesten henviser endvidere til, at den oprindeligt tilknyttede bygning, ligeledes har været udført i munkesten, hvilket understøtter, at bygningen har været tilknyttet kirken. Munkesten var et byggemateriale, der i middelalderen fortrinsvis blev brugt til kirkebyggeri og kirkens tilknyttede verdslige bygninger. Hertil kommer, at hvælvingernes type og ribbernes udførelse viser, at kælderen er opført i perioden 1375-1475.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til det velproportionerede rum, hvor særligt de hvidkalkede, hvælvinger med profilerede ribber understreger rummets stærke historiske stemning. Hertil kommer det homogene materialevalg og kælderens enkle og robuste fremtræden i hvidkalket murværk og rødt teglstensgulv.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links