Arndts Hus, Christiansfeld ligger på Lindegade 020 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Christiansfeld blev grundlagt under Christian d. VIIs, og herunder Struenseés, anbefaling i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund for at styrke de danske standarder for kvalitet og arbejdsomhed. Hele byen blev planlagt inden den første sten blev lagt. Byen var i vid udstrækning kønsopdelt med de kvindelige institutioner (Søsterhus, Enkehus og Pigeskole) samlet i Nørregade, og de mandlige institutioner (Brødrehus og Drengeskole) i Lindegade. Dog var der ligeledes huse for familier i begge gader. Arndts Hus blev netop opført til familier i årene 1783-84 for J.G. Arndt, der var bygningsinspektør i Christiansfeld.

Beskrivelse

Arndts Hus er den vestlige del af et dobbelthus, og ligger i en velbevaret gade mellem huse, der er udført i samme stil og materialer. Mod gårdsiden ligger et langt sidehus vinkelret på forhuset. Sidehuset er omfattes af nabohusets fredning. Forhuset er grundmuret i én etage over en kælder. Mure og gesims fremstår i gul, blank mur, mens soklen er udført i røde sten. Husets gavl har en lodret bræddebeklædning. Taget er afvalmet og belagt med røde vingetegl. I tagfladen findes en spids, teglhængt kvist mod gaden og en mod gården, her er ligeledes et nyere tagvindue. I tagryggen findes en nyere skorstenspibe med sokkel i blank gul mur. Facadens vestligste fag udgøres af en tofløjet, fyldingsdør med opsprosset overvindue. Karme og rammer er malet lyseblå, mens fyldinger og vinduessprosser er malet hvide. Foran døren ses en støbt trappe med trægelænder. I havesiden findes to nyere, lyseblå havedøre. Husets vinduer er hovedsagligt ældre, hvidmalede, korspostvinduer, dog er der et etrammet vindue mod haven, mens der i gavlen både er et- og torammede vinduer samt to smalle kældervinduer i soklen. Indvendigt er der stuer mod gaden, og et nyere køkken og toilet mod gården. Det vestligste fag udgøres af et gennemgående trapperum, der forbinder hoveddør med have- og kælderdør samt indeholder en ældre trappe til første sal, der er indrettet med værelser og badeværelse. Interiøret bærer præg af nyere materialer som parketgulve, gipslofter og nyere fyldingsdøre. En stue har bevaret et pudset loft med hulkehl og enkelte steder findes de oprindelige døre med ældre beslag og låsetøj. Kælderen står med kalkede mure og et oprindeligt teglstensgulv.

Miljømæssig værdi

Arndts Hus indgår som en integreret del af Christiansfelds gamle bydel, der følger den regulerede byplan med de to parallelle alléer, Lindegade og Nørregade, der forbindes af stræder og den centrale Kirkeplads. Dobbelthuset fremstår individuelt i gadebilledet ved de fritstående gavle, hvilket er et gennemgående træk for byplanen i Christiansfeld. Samtidig er en udtalt helhed i byen sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i byen. Tillige knytter der sig miljømæssig værdi til, hvordan ejendommen indgår i det for Christiansfeld væsentlige samspil mellem arkitektur og grønne indslag. Bygningen er orienteret mod gaden, mens der på bagved er haven med sidehuset, som vidner om det oprindelige miljø med værksteder til de tidligere små fremstillingsvirksomheder.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Arndts hus knytter sig til sammenhængen med den særegne bygningskultur i Christiansfeld, der er inspireret af Brødremenighedens andre bebyggelser i Europa, herunder Herrnhut i Sachsen, samt af regionale træk fra Slesvig og Sønderjylland. Hertil kommer, at Christiansfeld aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien og tillige det bedst bevarede i Europa.

Den særegne bygningskultur er karakteristisk ved Brødremenighedens grundidé om en social fællesskabs- og lighedstanke; det var ikke individer, men fællesskabet som byggede. Dette ses især i bygningens klart afgrænsede volumen med kvartvalmet tag, spids tagkvist og udvendige trappe til hoveddøren samt den karakteristiske, gule Flensborgsten, der alle er fælles træk for bygningerne i Christiansfeld. Den røde sokkel ses tillige på flere bygninger i byen, ligesom den lodrette bræddebeklædning, der beskytter gavlen mod den hårde vestenvind. Ved vinduerne ses endvidere hængsler fra de skodder, som bygningen oprindeligt blev opført med. Hertil kommer de indvendige oprindelige bygningsdetaljer, herunder trappegelænderets udformning med de udskårne rundbuede mønstre, barokke fyldingsdøre med hjerteformet beslagværk og stuens brede hulkehlsgesims. For alle detaljer gælder det, at samme former og figurer kan genfindes i andre af Christiansfelds bygninger, hvilket vidner om en motivmæssig stringens, der stemmer overens med Broderskabets åndelige idealer.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Arndts Hus skal ses ud fra den samle bygning, det vil sige med det østlige nabohus. Værdien knytter sig her til det fritstående volumen, der fremstår symmetrisk og velproportioneret i en afbalanceret stil og udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer samt vinduestakten og det horisontale snit, der opstår ved den høje røde sokkel, der er let fremspringende fra den øvrige gule mur. Bygningens detaljer er tillige enkle og yderst integrerede og findes i mur-, snedker- og smedearbejde, herunder sokkel, gesims samt hoveddøren, der udmærker sig ved de barokke detaljer og lette farvesammensætning. Dette får bygningen til at fremstå rolig, enkel og elegant, og afspejler herved den gode, håndværksmæssige tradition. I det indre gør dette sig tillige gældende i detaljer omkring de bevarede døre, lofternes stuk og trappen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links