Aurehøj Gymnasium i Gentofte er et såkaldt profilgymnasium, der er specialiseret i musik og selv kan bestemme, hvem der optages.

Aurehøjs historie går tilbage til 1906, da den i en villalejlighed i Hellerup blev grundlagt under navnet Ingeborg Helms’ Skole. Den første årgang bestod af 11 piger. Skolen fik hurtigt et godt ry og flyttede et par gange, inden den i 1944 fik til huse i Gentofte, hvor rektor Thure Hastrup i 1950’erne bl.a. indførte et musikspeciale for de nysproglige elever. Den musikalske specialisering har længe tiltrukket elever fra et stort område. I 2018 har gymnasiet to musikalske studieretninger samt en frivillig musikundervisning, der bl.a. omfatter ensembler som Aurehøj Classic, Aurehøj Phil, Aurehøj Bigband, VOX Aurehøj og Aurehøj Grooves.

Danmark havde i 2018 fire profilgymnasier. Foruden Aurehøj var det Rysensteen, Sankt Annæ og Frederiksberg Gymnasium. Det er undervisningsministeren, som giver den dispensation, der betyder, at et gymnasium kan få profilstatus.

Det særlige ved at være et profilgymnasium ligger i udvælgelsen af elever. Fordelingen af elever i gymnasierne foregår efter elevernes prioriteringer; hvis skolen har plads, får man plads på sin første prioritet. Hvis skolen ikke har plads til alle ansøgere, foregår fordelingen i et såkaldt regionalt fordelingsudvalg ud fra kriterier om vejafstand mellem bopæl og gymnasium, så de elever, der bor tættest på gymnasiet, har førsteprioritet. For profilgymnasierne gælder dette princip ikke. Her skal eleverne skrive en begrundet ansøgning, og gymnasiet bestemmer herefter, hvilke elever der optages.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse i Gentofte Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg