Ordrup Gymnasium er grundlagt i 1873 af H.C. Frederiksen som kostskole under navnet Ordrup Opdragelses- og Undervisningsanstalt. Skolen lå i en villa på Hyldegårdsvej til 1883, hvor den flyttede til Kirkevej 5‑7, og nye bygninger blev opført i 1917 og 1939. En række nyskabelser inden for det pædagogiske felt blev introduceret på gymnasiet; bl.a. indførte H.C. Frederiksen fællesundervisning af begge køn og forældresamarbejde, og Ernst Kaper, der i årene 1908‑17 var rektor for Ordrup Gymnasium, var ophavsmand til en ny undervisningsmetode med klasseundervisning og håndsoprækning frem for overhøring af hver enkelt elev.

Ordrup Gymnasium blev overtaget af staten i 1919, og i perioden 1986‑2007 hørte gymnasiet under Københavns Amt. I 1980’erne var Ordrup Gymnasium lukningstruet, men protester fra lærere og elever fik ændret beslutningen. Siden 2007 har gymnasiet været selvejende.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse i Gentofte Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg