Børkop Vandmølle ligger på Vandmøllevej 4 A i Vejle Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Børkop Mølle ligger syd for Børkop by ved Skærup Å, og kan spores tilbage til begyndelsen af 1500-tallet. Den eksisterende mølle er opført omkring 1827 som kornmølle, og fungerer i dag som museumsmølle. I begyndelsen af 1960'erne gennemgik møllen en omfattende restaurering. I 1979 erhvervede Miljøministeriet møllen. Efter endnu en restaurering blev den indrettet til egnsmuseum og restaurant. Der er bevaret et stort set intakt mølleinventar, herunder kan nævnes kværne, triør, elevator, grynvifte, tromlesigte m.m. Møllebygningen er opført på et fundament af kampesten. Facaderne er opført i bindingsværk og taget er halvvalmet og teglhængt. Møllebygningen er godt vedligeholdt. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links