Grafen viser befolkningsudviklingen i den nuværende Hjørring Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Mellem den første folketælling i 1787 og indtil folketællingen i 1860 steg befolkningstallet i Hjørring Kommune relativt mere end i landet som helhed. Således voksede befolkningen i Hjørring Kommune fra 13.529 til 31.635 personer, en stigning på 134 %, mens befolkningen i landet som helhed steg fra 841.806 til 1.608.362, hvilket svarer til en stigning på 91 %. Hjørring Kommune havde pladsen og landskabet til en større ekspansion i form af øget opdyrkning på de lette hedejorder, men herefter fladede udviklingen ud. Befolkningstallet i kommunen steg ganske vist stadig indtil 1980, men sjældent så meget som landsgennemsnittet. I perioden fra 1980 til 2000 var befolkningstallet i kommunen stort set stabilt, mens det fra omkring år 2000 har været faldende. Selv om Hjørring stadig oplever befolkningsvækst, modsvarer den ikke den samtidige affolkning i landdistriktet.

Videre læsning

Læs mere om Historie i Hjørring Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling