Hjørrings centrum, 2016. I middelalderen var byen centreret omkring Nørregade og de tre kirker: Sankt Catharinæ, Sankt Hans og Sankt Olai. Da Vendsysselbanen blev anlagt i 1871, voksede byen især mod syd mod stationen og mod sydøst langs den nye hovedgade, Østergade. Via hovedindfaldsvejen, som løber parallelt med jernbanen, er der mod øst forbindelse til motorvej E39 og Frederikshavn. Mod vest er der forbindelse til Hirtshals og Løkken.
.

Hjørring er hovedby og det administrative centrum i Hjørring Kommune. Byen med 25.626 indbyggere har et areal på 1.743 ha og ligger 47 km nord for Aalborg og 12 km øst for Skagerrak. Mens det meste af Hjørring ligger på gammel havbund, bevæger den nordlige og nordøstlige del af byen sig op på den randmoræne, som strækker sig fra Hirtshals til Sindal. På toppen af randmorænen, i den nordlige del af byen, ligger Hjørring Bjerge, som blev fredet i 1962 og nu fremstår som et bakket naturområde omgivet af parcelhuskvarterer.

Den ældste, centrale del af Hjørring består af områder, som kan spores tilbage til middelalderen, mens andre områder opstod under industrialiseringen. Middelalderbyen omkring Nørregade omfatter attraktive bymiljøer med lave, sammenbyggede byhuse, torve og tre middelalderkirker. Da jernbanen kom til Hjørring i 1871, opstod der fra middelalderbyen i retning mod stationen og mod øst nye bydele med etagebyggeri og industri. Samtidig blev hovedgaden Østergade etableret. Den løber mod øst fra middelalderbyen og danner en hovedakse, omkring hvilken handel og andre serviceerhverv samlede sig. Dette område udgør i dag Hjørrings centrum.

Omkring byens centrale dele ligger der småhuskvarterer og villaområder, som blev anlagt i løbet af 1900-tallet. Efterhånden er der skudt nyere parcelhuskvarterer op rundt om disse bydele. Fra ca. år 2000 er der også kommet nyt butiksbyggeri langs hovedgaden, senest det store Metropol ShoppingCenter. Dette og andre op til ti etager store byggerier bryder bymidtens ellers ret ensartede præg med tre eller fire etager høje bygninger. Øst for bymidten ligger først en række uddannelsesinstitutioner og herefter, langs hovedindfaldsvejen Frederikshavnsvej, de nyere og mere pladskrævende erhvervsarealer. Det største erhvervsareal ligger øst for byen langs Ringvejen. Hirtshalsmotorvejen, som åbnede etapen Brønderslev-Hjørring syd i 2002, passerer Hjørring 3 km øst for bymidten, mens jernbanen til Hirtshals løber mod nord langs byens nordvestlige kant. Vendsysselbanen kommer ind fra syd, men drejer så mod øst og deler dermed bolig- og erhvervsarealerne i to omtrent lige store dele. Regionshospital Nordjylland ligger syd for jernbanen.

Betydning af bynavnet Hjørring

Hjørring betyder »det sværdformede sted«. Navnet kendes fra 1146-54, hvor det skrives Heringa. I senere kilder findes former som Jhoringy (*1231), Hiøringh (*1243) og Hiørning (1299). Navnet er dannet af det gammeldanske substantiv *hior med betydningen »sværd« og endelsen -ung, som angiver, at der er tale om et sted eller område.

Mere om bynavne i kommunen

Hjørring byvåben

Hjørrings byvåben
Våbenets blasonering: I sølv en naturligt farvet Sankt Catharina i rød klædning og med guld krone, holdende i højre hånd et guld sværd og i venstre hånd et blåt stejlehjul.
Hjørrings byvåben
Af .

Hjørring købstads våben er kendt fra et seglaftryk fra 1469. Sankt Catharinæ Kirke i Hjørring er indviet til Sankt Catharina, der i våbenet står med sine helgenattributter. Våbenet er registreret som et historisk kommunevåben i Kommunevåbenregisteret og anvendes i visse sammenhænge stadig af Hjørring Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Byer i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer