Hirtshals Havn og centrum, 2016. Den gamle havn ligger mod nordvest, mens senere udbygninger af havnen primært er sket mod øst. Jernbanen mod Hjørring og hovedindfaldsvejen Ålborgvej, som senere bliver til motorvej E39, begynder umiddelbart syd for havnen. Seks af byens centrale veje og gader samler sig i rundkørslen ved Hirtshals Skole, et af de få synlige træk fra Steen Eiler Rasmussens og Knud Christiansens byplan.
.

Hirtshals med 5.910 indbyggere er Hjørring Kommunes næststørste by og har et areal på 443 ha. Byen ligger 15 km nord for Hjørring ud mod Skagerrak, hvor Vendsyssels vestkyst knækker østover og giver byen læ for den fremherskende vestenvind.

Byen opstod i takt med anlæggelsen af havnen, som blev påbegyndt i 1919. I 1922 tegnede arkitekterne Steen Eiler Rasmussen og Knud Christiansen en plan for byen. Store dele af planen blev dog aldrig gennemført, og resultatet blev et noget ukoordineret bybillede af stærkt varierende dimensioner.

Efter 2. Verdenskrig blev der opført store, tætbyggede parcel- og rækkehuskvarterer mod sydøst i Nejst og Emmersbæk, mens byens store erhvervsarealer især kom til at ligge ved Østhavnen. Jernbanen Hjørring-Hirtshals (Hirtshalsbanen) fik i 1928 ny endestation ved havnen, hvilket øgede dennes betydning betragteligt. I nutiden er byens grundlag især fiskeriet og de tilknyttede erhverv samt færgetrafikken, som har forbindelser til en række byer i Syd- og Vestnorge samt til Færøerne og Island. Med sine fine badestrande, sommerhusområder ved Krage og Tornby Strande i syd og Nordsøen Oceanarium er Hirtshals især i sommerhalvåret et yndet turistmål. Derudover betyder færgeforbindelserne til Norge, at Hirtshals besøges af en del norske indkøbsturister.

I 2004 åbnede motorvejsforbindelsen til Hjørring. Den nye forbindelse kunne dog ikke standse den øgede fraflytning, som Hirtshals havde oplevet siden slutningen af 1900-tallet, og som især skyldtes indskrænkninger i fiskeriet og de dertil knyttede erhverv. Hjørring Kommune ønsker at gøre bosætningen i Hirtshals mere attraktiv, ligesom kommunen gerne ser, at byen og havnen, som i dag er adskilt af en skrænt, bliver knyttet tættere sammen. Af hensyn til erhvervene skal havnearealerne dog friholdes for boliger; i stedet vil man beholde den eksisterende boligmasse i bymidten som helårsboliger og gøre boligområdet mere tillokkende ved at udnytte udsigten ud over havet og de omkringliggende landskaber og bl.a. opføre enkelte højere bebyggelser. Først og fremmest ønsker kommunen dog at fremtidssikre erhvervslivet, hvilket eksempelvis skal ske ved udvidelser af havnen og ved etablering af et transportcenter.

Betydning af bynavnet Hirtshals

Navnet Hirtshals betyder »hjortehals« og kendes tilbage fra 1532, hvor det skrives Harthals. I senere kilder findes former som Hartshalss (1568) samt Hirthals og Hierthals (ca. 1650). Det er oprindelig en nederlandsk sammensætning med det middelnederlandske substantiv hart, som betyder »hjort«, og substantivet hals, som betyder »hals«, og sigter til en terrænformation med form som en hjortehals. Det må være givet af nederlandske søfolk eller oversat fra et ellers ukendt dansk navn med samme betydning.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer