Faktaboks

Steen Eiler Rasmussen
Født
9. februar 1898, København
Død
19. juni 1990, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Steen Eiler Rasmussen var i flere årtier en ener i dansk arkitektur, fra han som 22-årig vandt sin første byplankonkurrence og som 24-årig indvalgtes i Akademirådet, til han som beundret, omstridt arkitektvismand døde som 94-årig. Hans intellekt var tidligt udviklet, og han søgte viden og inspirationer mange steder fra, mindst på Kunstakademiet. Han opsøgte tidens begavede arkitekter, bl.a. Ivar Bentsen, Carl Petersen, Kaare Klint. R. lyttede til musik, spillede selv klaver, læste og rejste ualmindeligt meget. Han forstod forudsætningerne for byer og arkitekturanlæg og deres karakteristika og formåede i særlig grad at formidle sine indtryk i et klart, forståeligt sprog. Han var en fremragende tegner og illustrerede sine emner inden for en fin typografisk udformning med stor sikkerhed.

Som udøvende arkitekt indledte han sin karriere med en række byplanforslag til Ringsted og Hirtshals og kom i de følgende år til at yde en skelsættende indsats for dansk byplanlægning, hvor han var blandt de første, som så bymiljøet og de enkelte bykvarterer som en integreret helhed inden for den samlede byplan. Han var også ca. 1921 igangsætter af den første regionale planlægning af København. Rationelle hovedbetragtninger var ligeledes her dominerende. I hans arbejde som byplankonsulent blev hans stærkt formulerede kritiske holdning ikke altid mødt med lydhørhed.

Han koncentrerede sig derfor om sit virke som professor i bygningskunst, hvor han var venlig og liberal i bedømmelsen af de studerende. Hans forelæsninger var mesterlige, gennemarbejdede. De vakte begejstring og måtte i reglen gentages 2 eller 3 gange, ofte samme dag. R. tegnede flere udmærkede huse, bl.a. sit eget hus i Rungsted, der er karakteristisk ved at have opholdsstuen på 1. sal. Ringsted Rådhus udmærker sig mest ved sin nænsomme indpasning i byen. I samarbejde med yngre arkitekter forestod han store boligbebyggelser som Tingbjerg ved Utterslev Mose, hvor beliggenheden inspirerede til en selvstændig by omkring en gennemgående akse, en promenade, hvor butikker, skole og børnehave kom til at ligge, foruden et højhus med små lejligheder til enlige. Trafikveje er differentierede, og sammen med C.Th. Sørensen er der udformet smukke haveanlæg mellem husblokkene.

Det blev dog som foredragsholder på Kunstakademiet og i tv foruden som skribent, at han høstede sine største laurbær, hvilket sikkert ærgrede ham, da det var som udøvende arkitekt, han ville anerkendes. Hans forelæsninger kom til at danne hovedindholdet i bøgerne Om at opleve arkitektur og Byer og bygninger. Hans bog om London fra 1934 betragtes af mange, også englændere, som den bedste bog om byen, og mange har samme mening om hans bog om København fra 1969. Hans Rejse i Kina fra 1932 viser dyb forståelse for særligt Pekings særpræg, og bogen er med sine tegninger et kunstværk i sig selv. Fremragende er hans mange essaysamlinger, og med god grund blev han indvalgt i Det Danske Akademi. Som privatmand fortsatte han hele livet sit engagement i byplandispositioner i København, og på baggrund af hans humanistiske holdning skrev han lange kritiske indlæg til dagspressen om væsentlige aktuelle spørgsmål, bl.a. fik Christiania hans fulde opbakning i 1976.

Genealogi

Rasmussen, Eiler Steen (Steen Eiler), 1898-1990, arkitekt. *9.2.1898 i Kbh. ?19.6.1990 smst. Forældre: Oberstløjtnant, senere general Eiler(t) Christian R. og Anna Dorthea (Dori) Jung. ~15.6.1934 i Kbh. med Karen Margrethe Schrøder, *12.11.1904 smst., ?31.3.1985, datter af fuldmægtig, senere nationalbankdir. Frederik Carl Gram S. og Astrid Koefoed.

Uddannelse

I murerlære; forb. til Kunstakad. Kbh. hos G. Vermehren og C.V. Aagaard; Kunstakad. Kbh. 1916-18.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links