Faktaboks

K.W. Orland
Født
29. oktober 1904, Præstø
Død
26. juni 1976, Ålborg
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Knud Werner Orland blev uddannet i København, men fik fra 1929 sit hovedvirke i Ålborg. Konkurrencen i 1931 om kapellet på Ålborg Søndre Kirkegård, der opførtes i granit med den smukke udsmykning af Frantz V. Hansen, blev grundlaget for et livslangt samarbejde mellem arkitekten og billedhuggeren. O. vandt også konkurrencen om Håndværkerforeningen med et projekt i monumental funkisstil med en kæmpeskulptur over et hjørnetårn, der som den første blev opført i kompagniskab med Villy G. Hansen. Tegnestuen, der var en af Ålborgs største, gik senere over til en stil i moderat funktionel tradition med enkle facader og vinduer med store ruder anbragt taktfast over hinanden og med lave taghældninger.

Et karakteristisk eksempel er Vejgaard nye rådhus, 1942, med facaderelief af Frantz V. Hansen, en cementarbejder, som symbol på kommunens afhængighed af cementproduktionen. De erfaringer, O. høstede ved opførelsen af træbarakker til ungdomslejre for Arbejds- og Socialministeriet, blev senere anvendt til elementbyggeri i beton i typeskoler over hele landet. Sønderbro Skolen, 1946, er den første med akustiske lofter. Også i det nye kompagniskab med Vibe-Hansen fortsatte han at bygge skoler af præfabrikerede elementer. O. var en dygtig tegner og akvarelmaler og har lejlighedsvis selv udsmykket sine byggerier, bl.a. Svenstrup Skole, 1954.Utrykte kilder: Villy G. Hansens scrapbøger (Lokalhist. Arkiv for Aalborg Komm.).

Genealogi

Orland, Knud Werner, 1904-1976, arkitekt. *29.10.1904 i Præstø, ?26.6.1976 i Ålborg, begr. smst. (Fællesgrav, Thistedvejens Kgrd.). Forældre: Købmand Edvard O. og Marie Nielsen. ~1° 23.2.1934 i Kbh. med Grethe Cohrt, *24.12.1909 smst., datter af dir. Vilhelm Olav Henning Theodor C. og Anna Amalie Jensen. Ægteskabet opl. ~2° 17.12.1955 i Randers med Inga Mortensen, *9.8.1916 i Nyk. F., datter af postbud Johannes M. og Elly Sofie Jensen.

Uddannelse

Tømrersv., Præstø 1923; dimitt. fra Tekn. Sk., Kbh. 1925; Kunstakad. Kbh., sept. 1925 (K. Gottlob, Edv. Thomsen), afg. 1931. Ansættelser: Tegner for bygn.insp. Ejnar Poulsen, Ålborg 1928; medarb. hos Uno Åhren i Sverige; ark. Jepsen og Andreasen, Kbh.; C. Odgaard, Ålborg.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links