Faktaboks

Paul Marstrand
Født
26. april 1895, Frederiksberg
Død
24. april 1965, Birkerød
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Paul Marstrand var den yngste af Titandirektørens fire teknisk begavede sønner og sønnesøn af maleren Wilh. M. Han rejste ud til broderen Knud og fik en praktisk arkitektuddannelse ved dennes arbejder i Moskvas omegn. M.s egen virksomhed som arkitekt startede i fransk Marokko, hvor han opholdt sig i 2 længere perioder. Bygningerne her slutter sig til den lokale byggetradition med flade tage og et minimum af vinduesåbninger. M. blev i 1931, med sit kendskab til Fransk Marokko, Danmarks første eksportstipendiat for hernede at undersøge afsætningsmulighederne for danske varer.

Efter hjemkomsten til Danmark opførte M. adskillige boligbebyggelser og parcelhuse, især for boligselskabet Lejerbo, der stiftedes i slutningen af 2. verdenskrig til afhjælpning af den store bolignød. M. opførte, foruden de store blokbebyggelser, mange enfamiliehuse, der i deres ensartede form var en forløber for typehusbevægelsen. Alle med højtrejste tage og i den stilfærdige danske byggetradition med en klar intention om at højne boligstandarden for almindelige mennesker.

Genealogi

Marstrand, Paul, 1895-1965, arkitekt. *26.4.1895 på Fr.berg, ?24.4.1965 i Birkerød, begr. i Kbh. (Vestre). Forældre: Jernstøber, maskinfabrikant, dir. for A/S Titan Poul Frederik M. og Thyra Valgerda Burmeister. ~3.2.1921 i Casablanca med Dorothea (Dorrit) Hedegaard, *21.6.1898 i Sørup Sogn ved Svendborg, ?4.9.1984 på Fr.berg, datter af læge Carl Peter H. og Marie Roedsted.

Uddannelse

Hos broderen Knud M. i Moskva 1914-17; i øvrigt autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links