Faktaboks

S.C. Larsen
Født
19. marts 1886, Varde
Død
22. juni 1973, Farum
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

S. C. Larsen fulgte som elev af Martin Nyrop og Hack Kampmann udviklingen under 1. verdenskrig hen mod en sagligt betonet, funktionel arkitektur, med nyklassicismen som den foretrukne udtryksform. Projektet til rådhus, apotek og posthus i Nørresundby er et stramt komponeret eksempel på dette, men allerede i flere, tidligere sommerhusprojekter er en nøgtern, til tider abstrakt tone mærkbar, påvirket af Heinrich Tessenow, C.F.A. Voysey og de såkaldte kanonarkitekter, Kay Fisker, Aage Rafn, Povl Stegmann og Einar Dyggve. Desværre var Nørresundbyprojektet så længe undervejs, at den samlede idé ikke kunne fastholdes. Rådhuset er i sin tilpasning til modernismen ikke særligt overbevisende. Samarbejdet med Kay Fisker om et par af 1920rnes store boligbyggerier og især den lange række af apoteksindretninger, der blev hans speciale, viser ham som en teknisk og organisatorisk begavelse. Dette træk var medvirkende til ansættelsen som forstander for Teknisk Skole. Fra midten af 1930rne opførtes flere skoler og boligbyggerier af L. og Helge Holm, der alle præges af en afklaret og redelig, forenklet udgave af den danske, funktionelle tradition.

Genealogi

Larsen, Søren Christian, 1886-1973, arkitekt. *19.3.1886 i Varde, ?22.6.1973 i Farum. Forældre: Møllebygger Hans L. og Ane Dorthea Sørensen. ~1° 8.5.1914 med Cecilie Laura Brendstrup, *25.6.1887 i Kbh., ?19.11.1927 smst., datter af typograf, senere bogtrykker og ejer af Ribe Amtstid. Valdemar Victor Alexander B. og Oline Dorthea Margrethe Olsen. ~2° 22.4.1936 med Johanne Marie Lyster, *12.11.1900 i Varde, datter af sagfører Carl Andreas L. og Petra Helene Cathinka Petersen.

Uddannelse

Snedkersv. 1904; dimitt. fra Tekn. Sk. 1907; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1908, afg. febr. 1919. Ansættelser: Tegner hos Egil Fischer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links