Faktaboks

Egil Fischer
Født
21. oktober 1878, København
Død
23. april 1963, Ebeltoft
Titel
Arkitekt, maler
Virkested
Danmark

Biografi

Egil Fischer gjorde tidligt byplanlægning til sit speciale og vandt en række konkurrencer, bl.a. den om Københavns banegårdsterræn, hvor hans projekt omfattede svungne og knækkede gader. Det var ham en stor skuffelse, at et strammere projekt, det nuværende kvarter omkring Nyropsgade, kom til udførelse. F. beskæftigede sig derefter frem til ca. 1938 mest med maleri, kunst- og antikvitetshandel og ydede en stor indsats for byggelovgivningen, bl.a. ved at forestå Akademisk Arkitektforenings betænkning herom i 1931. I 1938 efter vedtagelsen af Lov om Byplanlægning genoptog F. virket som planlægger og bidrog levende og idérigt til byplanlægningens fremme i Danmark indtil hans gerning sluttede ca. 1955. Mange af hans synspunkter vurderedes af Boligministeriet som for vidtgående, f.eks. planen for Svendborg 1941, hvor mange store gadegennembrud skulle gøre byen velegnet til biler. I det hele taget er F.s byplaner præget af hensynet til dette ny befordringsmiddel, som tilgodeses med brede, svungne gader, formentlig efter engelsk forbillede. Også i F.s bygninger findes, foruden historicistiske træk, et engelsk præg. Fra sin studietid havde F. interesseret sig for gammel dansk arkitektur og været en aktiv opmåler, bl.a. i Foreningen 3. Dec. 1892. Han foretog 1899 opmålinger af Marmorbroen og de to pavilloner, som har været en af forudsætningerne for restaureringen af disse i 1980erne.

Genealogi

Fischer, Egil, 1878-1963, arkitekt og maler. *21.10.1878 i Kbh., ?23.4.1963 i Ebeltoft (urne i naturparken, Femmøller Strand, Mols). Forældre: Landskabsmaleren Hans Chr. F. og kunstvæveren Emma Elise Kirstine Fabricius. ~1° 21.5.1904 i Kristiania (Oslo) med Magnella Kirstine Djørup Arentz, *30.12.1874 i Tromsø, datter af læge, senere distriktslæge Fr. Chr. Holberg A. og Johanne Emilie Djørup. Ægteskabet opl. 1932. ~2° 12.6.1943 i Svendborg med Olga Hersom, *5.6.1920 smst., datter af snedker Axel H. og Anne Cathrine Faigh.

Uddannelse

Murersv. 1896; afg. Tekn. Sk., Kbh. 1897. Ansættelser: Medarb. hos Martin Nyrop (Kbh. Rådhus) 1897-1901; hos Martin Borch 1903.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links