Faktaboks

Olivia Holm-Møller
Født
5. november 1875, Homå
Død
3. november 1970, Rungsted
Titel
Billedhugger, maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Olivia Holm-Møller har arbejdet med både skulptur, maleri, grafik, tegning og akvarel. Omkring århundredeskiftet brød H.-M. med sin baggrund i det grundtvigske fri- og højskolemiljø, da hun søgte ind på Kunstakademiet for at blive billedhugger. Inspirationen til sine første værker fandt hun bl.a. på rejser til London og Italien, hvor hun studerede etruskisk kunst og græske relieffer. Resultatet blev en række relieffer i en ren og klar form. Fra 1908 begyndte hun at arbejde med raderinger og siden med træsnit i en primitiv, ekspressiv stil. Glæden ved farven førte hende dog langsomt over i maleriet. Det maleriske gennembrud kom i 1914 med Niobe, der blev til som reaktion på 1. verdenskrigs udbrud. Med dette billede lagde hun de tidligere, lidt grumsede farver bag sig, for i stedet at benytte klare, stærke farver i et råt, primitivt formsprog. Livet igennem benyttede H.-M. ofte scener fra biblen og mytologien til at kommentere begivenheder i samtiden, hvilket sikkert både hang sammen med hendes højskolebaggrund og hendes kunstneriske rødder i det forrige århundredes symbolistiske kunst, repræsenteret ved kunstnere som J.F. Willumsen og Ejnar Nielsen. Den sidste kendte hun personligt, og en række værker, der kredser om liv og død, står indholdsmæssigt i forbindelse med hans værker. Formelt adskiller de sig dog markant fra hans. 1914-45 boede H.-M. i sin hjemby Homå uden for Grenå, dog afbrudt af længere ophold i København om vinteren. Hun boede i Homå sammen med sine to nevøer, Knud og Karl, og de to små drenge, der leger, er et ofte gentaget motiv, der lige som de mange høstmotiver vidner om hendes tætte forbindelse med de nære omgivelser.

I perioden 1934-47 blev et af H.-M.s hovedværker Slægten til. Det består af 10 gigantiske lærreder, der beskriver grundlæggende kræfter i menneskets, især kvindens tilværelse. Ind imellem arbejdet på værket skabte hun en række mere realistisk betonede portrætter af venner og kolleger, samt flere helt abstrakte kompositioner kaldet Kun farve og rytme. Foreningen af det figurative og det abstrakte kom også frem i værket Musikalsk komposition fra 1940, der består af 4 figurative malerier og et stort, abstrakt midterbillede, en hyldest til urlydene og musikken. Et gennemgående tema i 1940rne var musikken og dansen, som kan føre til ekstasen, hvor mennesket smelter sammen med sine omgivelser. Efter 2. verdenskrigs ophør rejste H.-M. ofte sammen med kollegaen Jens Nielsen til fjerne egne af kloden for at finde mennesker og kulturer, der ikke var præget af den vestlige verdens dualistiske indstilling. Mennesker der var tæt på det oprindelige og jorden.

I 1950 drog de til Mexico for at studere José Clemente Orozcos stærke, ekspressive kunst, der minder om H.-M.s egen. Begge evnede at blande gammelt og nyt, at gøre de gamle myter levende. H.-M. tegnede, raderede og malede akvareller, når hun rejste. De store kompositioner blev først skabt hjemme på baggrund af erindringerne. H.-M.s malerier er holdt i de store formater, og det havde været oplagt, om hun havde fået tildelt nogle udsmykningsopgaver, men udsmykningen af Kvinderegensen blev den eneste. Hun var altid på kant med det etablerede kunstliv. Livet igennem formåede hun alligevel vedblivende at tro på sin kunst, som er særegen i Danmark ved sin rå og primitive kraft. H.-M. arbejdede med stor konsekvens, aktivt skabende, helt frem til kort før sin død i 1970, 95 år gammel.

Genealogi

Holm-Møller, Olivia, 1875-1970, maler, billedhugger og grafiker. *5.11.1875 i Homå, ?3.11.1970 i Rungsted. Navneskifte fra Møller oktober 1994. Forældre: Lærer Carl Vilhelm August M. og Ane Kirstine Barbara Holm. Ugift.

Uddannelse

Lærer ved grundtvigske fri- og højskoler; dimitt. fra Emilie Mundt og Marie Luplaus Tegnesk.; Kunstakad. Kbh. (Aug. Saabye, Viggo Johansen, Sig. Wandel) 1901-10.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links