Faktaboks

Viggo Johansen
Født
3. januar 1851, København
Død
18. december 1935, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.
.
.

Biografi

Viggo Johansens tidligste billeder viste afhængighed af den ældre tradition i dansk kunst og var præget af bl.a. W. Marstrands, J. Roeds og F. Vermehrens kunst. I begyndelsen af 1870erne malede han nogle somre i Hornbæk, hvorfra stammer nogle realistiske fremstillinger fra fiskermiljøet. Tidligt viste han desuden interesse for ældre hollandsk kunst og dyrkede nature morte-fremstillingen som selvstændig genre, som det ses i f.eks. Afskåret lammehoved på et fad, 1880. På den anden side ligger stemningen i f.eks. Konfirmationssøndag, Dragør, 1878, i forlængelse af en senromantisk tradition. 1875 besøgte han første gang Skagen, og 1880 giftede han sig med Anna Anchers kusine, Martha Møller. I 1870erne delte J. sin tid mellem København, Hornbæk, Dragør og Skagen.

På Skagen var det især landskabet, der interesserede ham som maler, men også lokalbefolkningen malede og især tegnede han flittigt. Under et besøg i Paris 1885 stiftede han ved selvsyn bekendtskab med impressionismen. Han fattede således interesse for Claude Monet, hvis arbejder han så på en udstilling i Galerie Georges Petit, hvor også P.S. Krøyer og dennes lærer L. Bonnat udstillede. På Skagen blev J.s palet lysere og penselføringen lettere, til dels under påvirkning fra de øvrige kunstnere i kolonien, men især på grund af de specielle lysforhold, som stedet frembød. I interiørbilledet Christian Bindslev er syg, 1889, er J. i den lysende kolorit umiskendeligt påvirket af Chr. Krohg.

Efter at han i 1890 havde bosat sig fast i København, blev hans foretrukne motiver efterhånden figurer i et interiør, ofte med hustruen og børnene som modeller. Denne emnekreds rendyrkede han, og han aflokkede den gennem årene overbevisende maleriske resultater. Hvor forskelligartet denne tematik kunne udformes, viser eksempler som Køkkeninteriør, kunstnerens hustru ordner blomster, 1884, Børnene vaskes, 1888 og Glade Jul, 1891. Interiørbillederne Aftenselskab i kunstnerens hjem, 1899, og Mellem kunstnere, 1902-03, viser en mesterlig beherskelse af de stemningsmættede, afdæmpede belysningseffekter. I disse værker forløses i en intim og tvangfri komposition det psykologiske spil mellem de tilstedeværende personer, der alle er portrætter af J.s vennekreds. Derimod var hans koloristiske eksperimenter under påvirkning af den franske impressionisme i det lange løb ikke altid lige vellykkede. Hans palet kunne let blive tung og kulørt i såvel landskaberne som i portrætterne.

Genealogi

Johansen, Viggo, 1851-1935, maler. *3.1.1851 i Kbh., ?18.12.1935 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Gross., islandsk købmand, senere klokker Frederik Christoph J. og Camilla Olivia Petrine Jepsen. ~12.8.1880 i Skagen med Martha Kirstine Møller, *27.11.1861 i Øster Tirup ved Hjørring, ?11.10.1929 i Kbh., datter af gårdejer Lauritz Sørensen M. og Caroline Cathrine Holm.

Uddannelse

Dimitt. fra C.V. Nielsens Tegneinst.; Kunstakad. Kbh. 30.5.1868 (Jørgen Roed), forlod Akad. 1875 uden afg., efter fl. gange at have indst. sig til afg.prøve.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links