Faktaboks

Hans Ole Brasen
Født
16. januar 1849, Hillerød
Død
24. februar 1930, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
Portræt af Hans Ole Brasen
Af /Det Kgl. Bibliotek, Portrætsamlingen.

Biografi

H.O. Brasen fik, som en del andre malere i sin generation, undervisning af den franske realist L. Bonnat. Alligevel var det så som så med det fornyende i hans kunst. Vel resulterede Pariseropholdet 1879-80 i en mere direkte synsvinkel og lysere farve, men alligevel afveg B. ikke meget fra den konservative motivopfattelse, han kendte i dansk maleri fra 1850erne. B. dyrkede landskabet, genre- og dyremaleriet, og ofte valgte han den idylliske eller komiske fortælling og gerne den varme, disede stemning omkring vadestedet eller solnedgangen over det spejlblanke vand. B.s elskværdige motiver parret med tegnedygtighed og kompositionsevne skaffede ham stor popularitet uden for kunstens avantgarde.

Genealogi

Brasen, Hans Ole, 1849-1930, maler. *16.1.1849 i Hillerød, ?24.2.1930 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Forældre: Købmand, privatskolebestyrer Ole Julius B. og Kamae Elie (Elise) Smidt. ~1876 med Anna Caroline Frederikke Groth, *11.1.1856 i Altona, ?2.4.1932 i Kbh., datter af våbenm., senere kommandersergent Jens Christian G. og Rasmine Justesen.

Uddannelse

I malerlære i Kbh.; opt. på Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. okt. kvartal 1867; modelsk. jan. 1872-dec. 1874; som landskabsmaler privat elev af E. Rasmussen-Eilersen; elev af Léon Bonnat i Paris 1879-80.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links