Faktaboks

Hans Nikolaj Hansen
Født
15. maj 1853, København
Død
14. marts 1923, Frederiksberg
Titel
Maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.
.

Biografi

Hans Nikolaj Hansen dyrkede i sin kunst tre hovedområder: Historiemaleriet, bogillustrationen og raderingen. I alle discipliner viste han evner for at forlene sine tekniske færdigheder med opfindsomme kompositioner og et indsigtsfuldt psykologisk sammenspil mellem figurerne. I det koloristiske udtryk kom han dog ofte til kort. Som maler viste H. stor interesse for litterære motiver. Hans tidlige historiekompositioner har ofte et anekdotisk, tragikomisk indhold, som i fremstillingen med adelsmændene, der forbitret stamper i sneen, medens de venter uden for Mor Sigbrits port. Blandt billederne med motiv fra Christian IIs historie kommer endvidere det patetiske ofte til udtryk. Modsat har han i billedet med pigen på kirkegården fra 1880 anslået en elegisk stemning. Fortællemåden er socialrealistisk, som han i Frankrig havde kunnet iagttage det hos bl.a. Bastien-Lepage, der især skildrede figurer fra de lavere samfundsklasser. Teknisk ses påvirkningen fra Bonnat, især i den brede behandling, delvis udført med paletkniv, og i arbejdet med valørerne. Fra samme år er Efter en frokost, et forsøg på at skildre det moderne liv i impressionisternes ånd, men uden at have samme evne til at forny behandlingen af lys og komposition. Fra de følgende pariserbesøg i begyndelsen af 1890erne stammer nogle tegninger, hvor forsøg i lignende retning lykkes ham langt bedre. Stilistisk spores påvirkninger fra en række stilarter, især fra den danske romantik og guldalder, længere bagud endvidere fra europæisk renæssance og barok. Det fortællende element kom bedst til sin ret i hans illustrationer, som han flittigt leverede fra sin tidligste ungdom til forskellige blade. Her kunne hans frodigt skabende fantasi til tider nå et åndfuldt udtryk. Især kom dog hans evne for det barokke og det burleske til udfoldelse. Hans særegne lune slår igennem i en række tegninger af børn og deres leg. Illustrationerne til Oehlenschlägers St. Hans Aftenspil og Aladdin, hvor udtrykket spænder fra det lyriske til det makabre, hører til hans bedste inden for genren. Undertiden nærmede han sig også i sine grafiske arbejder et impressionistisk formsprog, som f.eks. i illustrationerne til Dumas: Greven af Monte Christo (1894) og en række folkeeventyr. H. var en af Danmarks flittigste raderere. De bedste af hans blade er virtuose i udførelsen og lyrisk følsomme i udtrykket. Fremragende er f.eks. bladet med kammersanger Schram som Don Bartolo, både i karakteristikken og i sin levende og maleriske opbygning. Portrætterne af hans fader viser ligeledes hans bedste egenskaber som raderer. Der er megen romantisk fin de siècle-stemning i blade som De lyse nætter, Florentineren og Der går sagn om borgtapeter. I sin sortekunst nærmer H. sig undertiden Daumier, ligesom der mærkes påvirkning fra Rembrandts radererkunst efter hans indgående studier heraf i 1890erne. Efter 1900 kan man spore en påvirkning fra Max Klingers grafik.

Genealogi

Hansen, Hans Nikolaj (døbt Nicolay), 1853-1923, maler og grafiker. *15.5.1853 i Kbh., ?14.3.1923 på Fr.berg, begr. i Asminderød. Forældre: Vinhdl. Carl Jürgen August H. og Sophie Henriette Andrup. ~1° 19.9.1883 i Kbh. med Theodora Frederikke Ida Rasmussen, *26.2.1859 smst., ?9.2.1935 i Charll. Ægteskabet opl. ~2° 18.12.1900 i Kbh. med Ella Susanne Ruben, *15.5.1871 smst., ?12.10.1945, datter af fabrikejer, senere etatsråd Bernhard Harald R. og Ida Coppel.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. nov. 1872, afg. nov. 1876; stud. i Paris hos Léon Bonnat 1877-79; hos Puvis de Chavannes 1890-91; arb. som raderer som hjælper hos Carl Bloch 1885-86; genoptog teknikken 1899 ved et kursus hos O. Felsing i Berlin; anskaffede derefter egen presse.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links