Faktaboks

Jørgen Roed
Født
13. januar 1808, Ringsted
Død
9. august 1888, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark, Roma, Italien
.
.

Biografi

Jørgen Roed modtog ikke synderlige impulser fra sin første lærer Hans Hansen, men venskabet med dennes søn Constantin Hansen fik betydning for såvel hans kunstneriske som åndelige udvikling. Efter Hans Hansens død blev de begge elever af C.W. Eckersberg og fulgte ivrigt dennes anvisninger. R. viste tidligt evner som arkitekturmaler, og vandt to gange Kunstforeningens konkurrencer i denne disciplin. Endvidere synes han at have forfulgt en særlig idé i sit genremaleri, der kredsede om livet i by og på land under årstidernes skiften.

Kunstnerrollen inddroges lejlighedsvis i denne tematiske kreds, og i En kunstner på vandring fra 1832 monumentaliseres den. R. tilegnede sig hurtigt den for tiden almindelige portrættype, der ikke sjældent har en bevidst livfuld personkarakteristik og en frisk lokalkolorit. Det fireårige ophold i Italien styrkede hans blik for landskabet og især arkitekturen, motiver, der kom til fuld udfoldelse under rejsen til Napoli og omegn i selskab med Constantin Hansen og til dels Wilhelm Marstrand. Sin dybe interesse og forståelse for den italienske ungrenæssance og i særdeleshed Rafael viste han i den fremragende kopi af Rafaels Marias himmelkroning. Frugter af denne indsigt spores endvidere i arbejdet med et par altertavler, som han dog synes at have brugt uforholdsmæssig megen flid på.

Hovedværket fra den italienske periode er uden diskussion Fængselsgården i Palazzo del Bargello, hvor R. forener sit sikre nemme for arkitekturen med en livlig gruppering af folketyper til en genreagtig scene. Efter hjemkomsten til Danmark forfulgte han målbevidst en akademisk karriere. Han afleverede 1843 sit receptionsstykke, et portræt af J.C. Drewsen, og året efter blev han medlem af Akademiet på portrættet af H.W. Bissen. De er begge monumentalt tænkte og var begyndelsen til hans vægtigste indsats i den senere del af hans livsværk. Ved siden af professoratet i maleri blev portrætterne og altertavlerne hans egentlige levebrød.

Han søgte at holde de gamle idealer i hævd, og satte til det sidste antikken og Rafael i højsædet. Det meste af et år anvendte han til i 1851 at udføre en kopi af Rafaels Sixtinske madonna i Dresden. Han forsøgte sig endnu med store genreagtige kompositioner, hvor Haven med den gamle døbefont endnu har bevaret ideens friskhed, mens Sjællandske høstpiger tynges af en fortænkt komposition og en ufrisk kolorit. Den monumentale komposition Korsfæstelsen malet til Frederiksborg Slotskirke vakte respekt og beundring i samtiden, men dens uheldige placering vanskeliggør en vurdering af dets kvaliteter. Roeds ærlige kunstnergemyt stivnede med årene mere og mere, og skønt hans sene arbejder er gedigent håndværk, var guldalderen for længst forbi. Hans administrative og pædagogiske indsats på Akademiet bør dog ikke undervurderes, og skønt tiden var løbet fra hans idealer, nød flere generationer godt af hans solide og inspirerende undervisning.

Genealogi

Roed, Jørgen, 1808-1888, maler. *13.1.1808 i Ringsted, ?9.8.1888 i Kbh., begr. i Ringsted. Forældre: Gårdfæster, vognmand, brændevinsbrænder Peder R. og Ellen Jensen. ~22.5.1842 i Tranebjerg med Emilie Mathilde Kruse, *27.12.1806 i Kbh., ?30.12.1894 smst., datter af skuespiller Jens William K. og Lovisa Augusta Frautz.

Uddannelse

I skoletiden elev af kateket J.J. Fyhn; privatelev af Hans Hansen; samtidig Kunstakad. Kbh. okt. 1822, 1. frihåndskl., til gipssk. nov. 1825, til modelsk. marts 1826 (elev af C.W. Eckersberg indtil 1833), lille sølvmed. 1831, pengepr. 1831, st. sølvmed. 1833.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links