Faktaboks

F.C. Kiærskou
Født
26. marts 1805, København
Død
5. juni 1891, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Tyskland, Danmark

Biografi

F.C. Kiærskou valgte tidligt at uddanne sig til landskabsmaler og var elev af Eckersberg og J.L. Lund på Kunstakademiet. Størst indflydelse fik den af Lund promoverede tysk-romantiske landskabstradition, der koloristisk og kompositionelt havde rod i hollandsk 1600-tals maleri, og livet igennem forblev fundamentet for K.s landskabsopfattelse. Som L. Gurlitt og Th. Brendstrup repræsenterede K. et internationalt landskabsmaleri, der med udgangspunkt i bl.a. Ruisdael og J.C. Dahl fremhævede landskabets dramatiske og storladne karakter, hvad enten motiverne var danske eller som ofte de schweiziske alper. Manglende vilje til at assimilere Eckersberg-skolens præ-naturalistiske landskabssyn har givet K. en perifær placering i 1800-tallets danske landskabskunst på linie med andre kunstnere, der fastholdt et romantisk-idealistisk kunstsyn.

Genealogi

Kiærskou (Kiærschou), Frederik Christian Jacobsen, 1805- 1891, maler. *26.3.1805 i Kbh., ?5.6.1891 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Kopist Jacob Kiærschou og Susanne Dorothea Lind. ~24.11.1827 i Kbh. med Ida Gindrup, *1.8.1802 smst., ?6.11.1880 på Skt. Hans Hospital, datter af husejer, senere overlærer Jens Joachim G. og Frederikke Christiane Birch.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., tegnesk., fra 1820, 1. ornamentkl. 1824, modelsk. (C.W. Eckersberg og J.L. Lund) 2.1.1830; samtidig 3 år i malerlære; 5 års arb. som dekorationsmaler; privat elev hos Eckersberg.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links