Faktaboks

Rasmus Henrik Kruse
Født
7. august 1796, Navtrup
Død
30. maj 1877, Fur
Titel
Maler, antikvar, silhuettør
Virkested
Danmark
.
.
.

Biografi

R.H. Kruse bosatte sig i 1828 på Fur og foretog i de næste tre årtier længerevarende rejser, særlig i Jylland, hvor han malede gouacher af herregårde, kirker og fortidsminder samt prospekter fra købstæderne. Hans økonomiske grundlag var dels salg af disse billeder, dels silhouetportrætter, som han udførte på bestilling. Ud over den øjeblikkelige salgsindtægt for de topografiske billeder var det K.s hensigt at anvende disse og det indsamlede historisk-antikvariske materiale i udgivelsesøjemed. Han lancerede i 1834 en plan for et topografisk værk, omfattende hele Danmark. Da dette ikke opnåede den forventede interesse, forsøgte han i 1838 at finde subskribenter til et værk med titlen Nørre-Jyllands Mærkværdigheder, men heller ikke dette projekt lykkedes det at realisere.

Han skrev imidlertid en del antikvarisk- topografiske artikler i Illustreret Magasin 1853-54 og Kjøbenhavns illustrerede Ugeblad 1855 og korresponderede med videnskabsmænd i hovedstaden, bl.a. museumsmanden Chr. Jürgensen Thomsen. En del prospekter samlede han i separate bind, som afhændedes til offentlige samlinger. Der er bevaret mere end 200 prospekter i gouache og op mod 70 silhuetter, en ganske anselig produktion, som trods kunstnerens manglende skoling imponerer ved sin professionalisme. Prospekterne kendetegnes ved deres klare, lysende farver, som kan minde om 1700- tals maleren J.J. Bruun, hvem K. også har kopieret. K.s prospekter demonstrerer stor sikkerhed i billedopbygning, beskæring og motivopfattelse. En del af billederne berettiger til betegnelsen landskabsmaler, hvilket K. også kaldte sig. Ud over de kunstneriske kvaliteter udmærker K.s mange gouacher sig ved deres betydning som topografisk og bygningshistorisk kilde. Det skyldes K.s sirlige præcision og nøgterne trofasthed mod det oplevede, hvilket ikke kan undre, da han jo først og fremmest var ude i et ærinde som registrerede antikvar.

Genealogi

Kruse, Rasmus Henrik, 1796-1877, maler, silhuettør og antikvar. *7.8.1796 i Navtrup, Salling, ?30.5.1877 på Fur, begr. på Fur Kgrd. Forældre: Sognepræst Jørgen K. og Andrine Friis Lang. ~1° 6.7.1828 på Fur med Elisabeth Halchus Amptrup, døbt 7.7.1797 i Ørslevkloster, ?26.1.1851 på Fur, datter af sognedegn Niels Christian A. og Friderica Wiirenfeldt Fogh. ~2° 21.12.1851 på Fur med Helle Mikkelsdatter, *13.4.1829 i Søndergårde på Fur, ?9.11.1908 på Fur, datter af husmand Mikkel Kjeldsen og Mette Kirstine Pedersdatter.

Uddannelse

Udd. ved landbruget; som maler autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links