Faktaboks

Johan Christian Dahl
Født
24. februar 1788, Bergen
Død
14. oktober 1857, Dresden
Titel
Maler
Nationalitet
Norsk
Virkested
Norge, Tyskland, Danmark
Litografisk portræt af Johan Christian Dahl
Af /Det Kgl. Bibliotek, Portrætsamlingen.

Biografi

J.C. Dahls ungdomsarbejder, udført i Bergen, tyder ikke på, at han i sin tid skulle blive sit lands største landskabsmaler. Det var i København, han fandt sit formsprog, påvirket på den ene side af hollandsk malerkunst fra 1600-tallet, som han studerede i samlingerne, på den anden af Jens Juels og C.W. Eckersbergs kunst. Hans lærer C.A. Lorentzen havde malet norske landskaber, men allerede tidligt lagde D. mere vægt på naturstudiet. I Danmark malede han både komponerede landskaber i nordisk karakter og skildringer fra Københavns omegn og Sjælland. På denne måde deltog han i fremkomsten af det rene, danske landskabsmaleri og påvirkede udviklingen langt senere, idet han fortsatte med at udstille på Charlottenborg og således kunne inspirere yngre danske malere som Christen Købke og J.Th. Lundbye.

Da D. slog sig ned i Dresden, i særdeleshed efter tilbagekomsten fra Italien i 1821, kom han til at tilhøre denne bys malertradition, der spillede en stor rolle inden for netop landskabsmaleriet. Dagen efter sin bryllupsdag rejste D. på opfordring af prins Christian Frederik til Italien, hvor sydens varmere kolorit og lys blev en stor oplevelse for ham. Han malede en række studier, især fra Napoli-bugten, som han senere omsatte til større billeder, f. eks. malede han Vesuv i udbrud syv gange, bl.a. til prins Christian Frederik. Prinsen boede i lystslottet Quisisana oven for Castellamare og gav D. husly, inden maleren slog sig ned i Napoli for at gøre naturstudier i omegnen. Her færdedes han undertiden sammen med den tyske maler Frantz Ludwig Catel. De påvirkede hinanden, og D. malede et par kopier efter Catels raderinger. Under det påfølgende ophold i Rom knyttede D. sig til Thorvaldsen, der begejstredes for hans kunst og erhvervede både italienske og norske landskaber til sin samling, samt udførte en buste af nordmanden.

D. vendte tilbage til Dresden for resten af livet og flyttede i 1823 ind i samme hus som Caspar David Friedrich. En kunstnerisk udveksling fandt sted, ophøjet romantiske emner som hos Friedrich dukker af og til op i den norske malers kunst, men naturstudiet vedblev at være grundlaget for D.s kunst. Motiverne fandt han i Dresdens omegn og under flere rejser til Norge, endvidere gentog han tidligere billeder fra Danmark og Italien. Den norske natur opfattedes af samtiden som et sublimt urlandskab, og D.s skildringer herfra vandt genklang hos mange af samtidens kunstinteresserede. Det lykkedes D. i stor udstrækning at bevare studiernes friskhed i lys og kolorit i de store atelierbilleder, som selv om de blev malet i Dresden, formidler en indlevet oplevelse af den norske bjergnatur. Hans kunstneriske udtryk havde paralleller i Norges stærke selvstændighedsfølelse, og han blev sit lands nationale kunstner, selv om han ikke boede der. På denne måde kom han til at tilhøre to landes kunsthistorie, Norges og Tysklands, ja tre, når man regner årene i København med til dansk kunsthistorie.

Genealogi

Dahl, Johan Christian Clausen, 1788-1857, maler. *24.2.1788 i Bergen, ?14.10.1857 i Dresden, begr. smst. Forældre: Sømand, fisker Claus Trulsen og Else Birgithe Johnsdatter. ~1° 12.6.1820 i Dresden med Dorothea Franzisca Friederike Emilie friherreinde von Block, *28.7. 1801, ?24.8.1827 i Dresden, datter af Peter Ludwig Heinrich friherre v. B. og Caroline v. Bege. ~2 jan. 1830 i Schlesien med Amalie von Bassewitz, *15.2.1794, ?11.12.1830 i Dresden.

Uddannelse

I malerlære i Bergen 1803-09; svend 1809; opt. Kunstakad. Kbh. efterår 1811, gipssk. jan. 1813, modelsk. juli 1813; elev i C.A. Lorentzens malersk.; lille sølvmed. marts 1814; st. sølvmed. 1817; kopierede ældre malerier i samlingerne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links