Faktaboks

Ole Magnus Rasch
Født
28. december 1783, Århus
Død
23. juni 1862, Lindholm ved Nørresundby
Titel
Maler
Virkested
Danmark

Biografi

Ole Rasch fødtes ind i en familie med kunstneriske anlæg. Om hans uddannelse som porcelæns- og portrætmaler vides i dag ikke meget, men hans virksomhed som kunstner, især fra han tog fast ophold i Lindholm, er i dag temmelig godt belyst, idet o. 100 arbejder, især miniatureportrætter, men også enkelte byprospekter er bevaret. R. udførte hovedsagelig sine portrætter på glas, men han arbejdede også i olie på lærred. Hans klientel var præster, proprietærer, godsejere og det velstillede borgerskab i nørrejyske købstæder, især Viborg, Ålborg og Århus, hvor han havde familiemæssige forbindelser. Hans portrætter er detaljerede, omhyggeligt og sirligt udførte, dog præget af en vis rutine. De minder om de samtidige portrætmedaljonstik, og i dag har de kulturhistorisk betydning. Hans byprospekter af Ålborg og Viborg udviser, om end perspektivtegningen er ubehjælpsom, en umiddelbar fortælleglæde og farvefriskhed, der indplacerer dem i gruppen af naive malerier, hovedsagelig udført af selvlærte kunstnere. Denne billedgenre blomstrede især i 1800-tallets første halvdel, før fotografiet tog over.

Genealogi

Rasch, Ole Magnus, 1783-1862, maler. *28.12.1783 i Århus, ?23.6.1862 i Lindholm ved Nørresundby, begr. i Nørresundby. Forældre: Provst Frederik R. og Johanne Frederikke Lassen. ~ca. 1809 med Christiane Møller, døbt 28.1.1788 i Ålborg, ?9.1.1848 i Lindholm, datter af værtshusholder Jens Jensen M. og Giertrud Christensdatter.

Uddannelse

Skal iflg. en familietradition som ung have været i lære som købmand i Holstebro; antagelig udd. som porcelænsmaler i Kbh.; måske videreudd. i Altona.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links