Faktaboks

J.L. Lund
Født
16. oktober 1777, Kiel
Død
3. marts 1867, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Tyskland, Danmark, Italien

Biografi

J. L. Lund blev optaget på Kunstakademiet i København ved J. F. Clemens' mellemkomst. At studietiden blev så kort, skyldtes muligvis en opfordring fra vennen C. D. Friedrich til at fortsætte studierne i Dresden. Herfra søgte han ind hos nyklassicismens førende franske maler, J. L. David, i Paris og tilegnede sig klassicismens kompositionsprincipper og ideale krav til figurfremstillingen. Derefter tog L. til Rom for at afslutte sin udddannelse. Kontakter fra København bevirkede, at L. straks gled ind i kredsen af danske og tyske kunstnere og videnskabsmænd omkring Frederike Brun, Charlotte Humboldt, Georg Zoëga og Bertel Thorvaldsen.

L.s venlige og dannede væremåde samt hans faglige indsigt sikrede ham væsentlige kontakter, også inden for det danske kongehus. L. håbede at få et professorat ved Kunstakademiet i København og samlede derfor til undervisningen på konturtegninger af hovedværker fra den ældre italienske malerkunst. Hans maleri af Andromache i afmagt ved synet af Hectors lig nåede aldrig til København, idet det blev opbragt af engelske sørøvere. Derfor ledsagede L. Frederike Brun tilbage til Danmark i 1810 for at fremme sin ansøgning til professoratet, som var blevet ledigt ved Abildgaards død 1806. I 1816 havde han tabt tålmodigheden.

Han vendte tilbage til Rom, fast besluttet på at etablere sig her som altertavlemaler og medlem af Nazarenerne, en sammenslutning af tyske, romantiske malere med Friedrich Overbeck og Peter Cornelius i spidsen. 2 år senere udnævntes han ved kronprins Christian Frederiks mellemkomst sammen med C.W. Eckersberg til professor, og et frugtbart samarbejde sikrede herefter en fornyelse af undervisningen ved Kunstakademiet i København. L. fastholdt sin internationale orientering og sine talrige kontakter i Tyskland og Italien.

Hans hovedværker med historiske og mytologiske emner samt altertavlerne er prægede af hans beundring for den tidlige renæssances malere, især Fra Angelico, Perugino og Rafael, hans dybe beundring for Thorvaldsen og hans modtagelighed for romantikkens betoning af det sjælfulde udtryk. L. malede også små landskaber, som høstede ros hos N.L. Høyen. De store linier i de beskedne, sjællandske motiver og harmonien mellem motivet og udtrykket har spillet en rolle for bl.a J.Th. Lundbye, E.C.F. Petzholdt og Jørgen Sonne, men for de fleste af L.s elever gælder det, at hans lærergerning helt overskyggedes af Eckersbergs. Efter at have været glemt er L. atter i den nyere kunsthistorie blevet anerkendt for sin virksomhed.

Genealogi

Lund, Johan(n) Ludwig (Ludewig) Gebhard, 1777-1867, maler. *16.10.1777 i Kiel, ?3.3.1867 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Malerm. Hans Giewert L. og Maria Magdalena Christina Bremer. ~24.12.1820 i Kbh. med Augusta Lorentz, *14.2.1797 smst., ?10.5.1871 smst., datter af organist Johan Henrik L. og Frederikke Wilhelmine Lintrup.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. (N.A. Abildgaard) 1797-99, lille sølvmed. 1798, st. sølvmed. 1799; hos J.L. David i Paris 16.9.1800-april 1802.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links